Mavshack delårsrapport 1 april - 30 juni 2017

Andra kvartalet 2017 i sammanfattning

  • Totalt såldes 619 638 abonnemang under andra kvartalet 2017, en ökning med 82 % jämfört med andra kvartalet 2016 (Q2 2016: 341 358).
  • Sedan 1/1-2017 redovisas Ambientmedia som ett intresseföretag och ingår inte i koncernredovisningen, vilket påverkar koncernens omsättning negativt. Utvecklingen av Ambientmedia redovisas som resultatandelar från intresseföretag i resultaträkningen. Nettoresultatet om - 0,2 MSEK består av Mavshacks andel av Ambientmedias vinst om 0,3 MSEK och Goodwill avskrivning om 0,5 MSEK.
  • Nettoomsättningen för kvartalet var 3,4 MSEK (Q2 2016: 4,7 MSEK, varav 2,2 MSEK var hänförligt till Ambientmedia) där den största delen av intäkterna utgörs av dagsabonnemang sålda via Mavshack Movies mobiloperatör-partners.
  • 24hTech har tecknat avtal om it-tjänster till extern kund till ett ordervärde på 1,2 MSEK.
  • Under andra kvartalet lanserade även Mavshack sin videostreamingtjänst inklusive VOD TV & Film, Live Sport samt nyheter i Kuwait, Oman och Bahrain tillsammans med Ooredoo.
  • Resultat efter skatt uppgick till -2,5 MSEK (Q2 2016: -3,6). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,4 MSEK för perioden (Q2 2016: -2,0 MSEK).

VD har ordet

Bästa aktieägare,

Augusti går mot sitt slut och jag vill inleda med att önska en god start på hösten. Det har nu gått drygt fyra månader sedan jag tog mig an uppdraget som VD för Mavshack AB. Ett uppdrag som visat sig vara långt mer inspirerande och lärorikt än jag kunnat ana. Efter att ha slutfört vårens uppdrag har det nu blivit dags att ta nästa steg i utvecklingen av koncernen.

Som VD är det min målsättning att säkerställa bolagets förmåga att generera stabila intäkter - både idag och på sikt. Baserat på en initial kartläggning av bolagets historik och tillgångar kommer en rad förändringar inom verksamheten att bli tydliga under hösten. Avsikten är att skapa en hållbar grund för att kontinuerligt kunna fatta strategiskt avvägda beslut rörande bolagets affärsverksamhet.

Vi ser ständigt över kostnaderna för vår tekniska plattform och för 24Htech är det två beslut som fattats som framöver kommer få genomslag för våra kostnader. Besluten innebär att vi flyttar vår lagring från Akamai till Google samt att vi kommer gå över till ett kostnadsfritt open source SDK istället för Akamais eget för vår Android app. Det viktigaste för vår del är att vi aldrig viker från våra höga krav på kvalitet för kunden och när vi lyckas uppnå högsta kvalitet samtidigt som vi hittar smartare och mer effektiva lösningar är beslutet lätt att fatta. Vi har även under våren gjort klart samtliga integrationer med våra befintliga operatörer samt lagt till Ooredoo i Kuwait, Bahrain och Oman som våra samarbetspartners.

När det gäller Mavshack Movies så har vi förlängt avtalet med innehåll från PGN (TV5) och har för en tid sedan även gjort klart med Elitfotboll Dam att sända ett urval av Damallsvenskans matcher live i mellanöstern och norra Afrika. Just publiceringen om nyheten om Damallsvenskan fick bred publicitet i media och samtliga stora tidningar rapporterade om vårt nya avtal vilket känns fantastiskt. Att vi valt att satsa på en bredare lansering av kvinnlig live-sport beror på fler anledningar. Självklart står vi upp för lika rättigheter gällande utövande och konsumtion av sport oavsett kön. Vi tar även en unik position som en av få plattformar där live damidrott finns tillgänglig i mellanöstern. Vi kommer fortsätta sträva efter att fylla på med mer utbud av live sport då vi vet att våra kunder uppskattar och tittar på det vi sänder.

Ambientmedia har under våren arbetet med videoproduktion för såväl lokala som internationella bolag i Filippinerna. Ljudstudion arbetar främst med att dubba internationellt material till filippinska och när det gäller animering så är det ett par internationella projekt som genomförts. Framöver kommer fokus läggas på att koordinera Ambientmedias kompetens och erfarenhet inom AR och bildhantering med Mavshacks övriga enheter för att kunna erbjuda detta till den europeiska marknaden på ett attraktivt sätt.

Jag ser med tillförsikt fram mot de affärsmöjligheter som finns inom koncernen. Det försprång vi har tillförskansat oss under de år vi varit verksamma är en ovärderlig tillgång. Vi ska fortsätta att ligga steget före marknadens efterfrågan, men rikta fokus på synergierna mellan våra olika hel- och delägda bolag. Jag, min styrelse och mina medarbetare ser fram emot att få leda ett av världens främsta bolag inom digital distributionsteknik tillsammans med er.

Tommy Carlstedt,
VD Mavshack

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapport för tredje kvartalet, räkenskapsåret 2017, publiceras den 28 oktober 2017.

Alla rapporter finns efter publicering på bolagets webbplats: www.mavshack.se.

Rapporten i sin helhet bifogas

Stockholm 30 augusti 2017

Mavshack AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:
VD Tommy Carlstedt, telefon 08-12 45 17 90
alt
[email protected]

Mavshack
Mavshack driver en global Internet-TV-tjänst med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen. Bolaget driver sin verksamhet på en egenutvecklad teknikplattform.

Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank