Delårsrapport kvartal 2, 2015

Andra kvartalet 2015 i sammanfattning

Betydande händelser i perioden

· Anders Lindén utsedd till t.f. VD.
· Påbörjad implementering av ny affärsstrategi.
   - Översyn av samarbetspartners.
   - Översyn av bolagets operativa struktur. Teknikutveckling samlad i Stockholm.
   - Ny samarbetspartner, Ambientmedia, i Filippinerna.
   - Fokus mot Indiska och Filippinska diasporan.
· Mellanöstern prioriterad målmarknad.
· Ingår avtal med ledande telekomoperatörerna Etisalat och Du i Mellanöstern.
· Lansering av Mavshack på Google Chromecast, Amazon Fire TV och Fire Stick.

Händelser efter rapportperiodens utgång

· Genomfört förvärv av 51 procent av Ambientmedia i Filippinerna.
· Kundfordran på 34 MSEK från räkenskapsåret 2014 överlåtna till halva värdet som del av betalning, resterande del bokas som nedskrivning i kvartal 3 2015.
· Ny styrelse med anledning av ny stor aktieägare som besätter två styrelseplatser, Tobias Fridman utsedd till ordförande.
· Lansering i Förenade Arabemiraten i samarbete med Etisalat och Du.
· Långsiktig finansiering upphandlad.

Nyckeltal koncernen

Variabel Kv. 2 
2015
Kv.2 
2014
Kv.1 
2015
ÅR 2014 ÅR 2013
Nettoomsättning (tkr) 511 9 549 323 50 871 5 081
Nettoresultat (tkr) -11 878 -15 208 -12 583 -32 078 -14 022
Balansomslutning (tkr) 72 828 31 367 61 149 64 842 15 393
Eget kapital (tkr) 37 541 8 075 10 492 23 507 11 775
Soliditet (%) 52 26 17 36 77
Nettoresultat per aktie (kr) före utspädning -0,25 -0,49 -0,35 -1,04 -0,64
Nettoresultat per aktie (kr) efter utspädning -0,20 -0,28 -0,24 -1,01 -0,58

                                          
VD har ordet

Detta är min första kvartalsrapport som VD för Mavshack. Min ambition är att förmedla en tydlig och övergripande bild om var vi står idag, hur vi kommit hit samt hur vi fortsätter framåt.

I årets första kvartalsrapport tydliggjordes behovet av flertalet strukturella förändringar, samt förbättring av tjänstens innehåll. Arbetet under andra kvartalet har dominerats av att implementera dessa förändringar. Därmed är intäktssiffrorna för april - juni 2015 fortsatt otillfredsställande. Med detta sagt, anser jag att Mavshacks erbjudande, bolagets organisation och framtidsutsikter har stärkts tack vare arbetet som gjorts under kvartalet och tiden därefter.

Ambientmedia blev den 29 juli en del av Mavshack som ett resultat av det fördjupade samarbetet som ingicks under andra kvartalet. Förvärvet ger Mavshack goda förutsättningar att stärka sitt erbjudande med relevant och attraktivt innehåll framförallt för den filippinska marknaden (lokalt och diasporan). Ambientmedia har djup kompetens på innehållssidan och ett starkt nätverk inom filippinsk underhållningsindustri. Lokal representation ger dessutom Mavshack tillgång till kulturell kunskap om målgruppen samt ger bolaget en tydlig Filippinsk förankring. Mavshack tar också steget närmare nya intäktskanaler genom produktion och försäljning av IP-rätter. Resultatet är bl.a. att nya filmer och TV-serier nu åter löpande börjat publiceras på Mavshack under tredje kvartalet.

En betydande del av bolagets strukturförändring har varit översynen av samarbetspartners. Jag vet att flera aktieägare har funderingar över utfall av vissa samarbetsavtal. I vår översyn framgår att vissa samarbeten fungerar bra medan andra ej har levt upp till förväntningarna. Därför vill jag kommentera några av dessa samarbeten nedan.

Ett exempel är att vi nu ser över avtalet med 1Mainstream. Bolagets uppdrag var att komma snabbare till marknad med Mavshacks applikationer (appar) för ledande spelkonsoler och TV-boxar än vad Mavshack skulle kunna på egen hand. Tyvärr har 1Mainstream inte alls lyckats med detta. Mavshacks egen utvecklingsavdelning har nu tagit över deras åtaganden och har redan framgångsrikt byggt och lanserat Mavshacks Amazon Fire TV app. Närmast på tur står Roku, Humax och Samsung Smart TV.

Vad gäller våra säljkanaler har resultatet av samarbeten med bolaget IMS i Mellanöstern och Snapdeal i Indien tyvärr varit en besvikelse då de inte levererat vad vi förväntat. Därför ses nu även dessa avtal över. Däremot är vi mycket förväntansfulla över samarbetet med teleoperatörerna Etisalat och Du i Mellanöstern. De första indikationerna är mycket positiva. Av respekt till bolagens önskemål valde vi att vänta med lanseringen till efter den religiösa högtiden Ramadan. Det är anledningen till att Mavshacks lansering i Mellanöstern påbörjats nu i slutet av augusti.

Säljstrategin att flytta tillbaks fokus till den filippinska och indiska diasporan från de inhemska marknaderna, har inneburit att kundbasen förändras i grunden. Det innebär inte att vi överger de inhemska marknaderna. Däremot inväntar vi att de inhemska marknaderna mognar både vad gäller konsumtionsmönster och infrastruktur. Mavshacks kundbas har därmed gått från bulkförsäljning till löpande abonnemang med elektroniska betalningsmedel som t.ex. mobilabonnemang och kreditkort. Det har i praktiken inneburit en omstart och en återuppbyggnad av kundbasen, där lanseringen i Mellanöstern samt nytt innehåll av höjd kvalitet, är en viktig del av återuppbyggandet. Jag är medveten om de önskemål som finns att kommunicera antalet abonnenter. Mitt mål är att vid nästa rapporttillfälle implementera ett format för att återge information om Mavshacks abonnenter och dess utveckling i prioriterade marknader.

Nu när implementeringen av strukturförändringarna har genomförts blickar vi framåt och fortsätter förbättra produkten, öka antalet betalande abonnenter samt bearbeta nya intäktskanaler. Vi går med andra ord nu i full fart framåt. Nyligen har Mavshacks utbud utökats med kvalitetsinnehåll från filippinska innehållsleverantörer. Detta har hittills inkluderat två digitala filmpremiärer samt en rad aktuella tv-serier. Till senhösten planerar vi att lansera vår första Mavshack originalserie. Jag ser fram emot att återkomma inom kort med mer information om detta.

Vad gäller vårt utbud vill jag även kort beröra ämnet piratkopiering. Tillsammans med Mavshacks innehållsleverantörer kommer vi framöver aktivt utnyttja de legala verktyg som finns för att ta bort upphovsrättsskyddat material från ledande kanaler som Google ägda YouTube. Det kommer att ske via så kallade "DMCA takedowns", en effektiv och beprövad process.

Som bekant har vi genomfört ett antal nyemissioner och dessutom tvingats till kortsiktiga lån med hög ränta. Det har tagit mycket tid och kraft från ledningen, därför har vi utvärderat olika alternativ till att åstadkomma en mer långsiktig finansiering av verksamheten. Det resulterade i valet av den s.k. "equity placement facility" lösning som annonserades i den 10 juli, 2015. Med detta verktyg frigörs tid och resurser för bolaget att öka fokus på affären.

Det händer spännande och positiva saker med Mavshack just nu. Jag hoppas att ni som aktieägare vill fortsätta resan framåt tillsammans med oss. Slutligen vill jag uppmana att följa Mavshack på sociala medier (Twitter och Facebook) där vi regelbundet kommer kommunicera med både användare och aktieägare.

Stockholm 28 augusti 2015

Anders Lindén, VD

Nästa rapporttillfälle

Delårsrapport 3 för räkenskapsåret 2015 publiceras den 30 oktober 2015.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 28 augusti 2015

Mavshack AB (publ)
Styrelsen 

För mer information kontakta:
Mavshack AB (publ)
Karlavägen 58
114 49 STOCKHOLM
SWEDEN
[email protected]

Alla rapporter finns efter publicering på bolagets webbplats: www.mavshack.se.

Om Mavshack
Mavshack driver en global Internet-TV-tjänster med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen.

Mavshack AB (publ) är ett publikt bolag listat på OMX Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank