REGMAR

Mavshack kvartalsrapport 1 2024

Kvartal 1 2024

 • Nettoomsättning för kvartal tre uppgick till 3,1 (5,4) MSEK.
 • Rörelsens intäkter för kvartalet uppgick till 3,2 (5,6) MSEK.
 • EBIT, rörelseresultatet uppgick till -4,6 (-5,7) MSEK.
 • EBITDA, resultatet före avskrivningar uppgick till -3,2 (-3,8) MSEK

VD-kommentar
Kära Mavsters,

När vi blickar tillbaka på det pulserande Mavshack-landskapet från det första kvartalet 2024 är jag glad över att dela de senaste uppdateringarna från Mavshacks resa. Det är en tid av reflektion, motståndskraft och förnyat fokus på Mavshacks kärnvärden och mål. I den här rapporten kommer du att se Mavshacks fasta engagemang för att ytterligare effektivisera verksamheten och förstärka fokus på Mavshacklive.in och innehåll till Mavshacks digitala plattformar - vilka är hörnstenarna i vår verksamhet.

Under kvartalet har vi tyvärr varit tvungna att fatta hårda beslut för att möta den hårda konkurrensen på marknaden. Bland annat har ett av Mavshacks dotterbolag begärt sig själva i konkurs. Även om sådana beslut aldrig är lätta, är vi övertygade om att de överensstämmer med den strategiska visionen, vilket gör att vi kan koncentrera våra resurser på våra viktigaste fokusområden. Mavshacks satsning på MavshackLive.in fortsätter att växa och visar upp en lovande potential. Med en kommande omprofilering och en robust marknadsföringsstrategi i horisonten förväntar vi oss ytterligare tillväxt inom en snar framtid. Dessutom förblir Mavshacks innehållsverksamhet en ledstjärna för innovation och kreativitet, redo att fängsla publik över hela världen med sina starka erbjudanden.

Parallellt är det viktigt att säkra den framtida finansieringen för att lätta på befintliga skuldbördor och stärka koncernens operativa förmåga. Ett första steg togs häromveckan med en riktad emission, vilket hjälper oss att säkerställa att Mavshack förblir ett smidigt, motståndskraftigt bolag redo för exponentiell tillväxt under den kommande tiden.

När vi navigerar genom dessa utmanande tider blir jag djupt inspirerad av det orubbliga engagemang och motståndskraft som Mavshack-teamet och övriga intressenter uppvisar. Tillsammans fortsätter vi att kartlägga nya områden, övervinna utmaningar och förverkliga vår gemensamma vision om att forma framtiden för underhållning och e-handel. När jag ser framåt är horisonten full av gränslösa möjligheter, och jag är övertygad om att Mavshack, med ert stöd och förtroende, kommer att uppnå nya höjder av framgång och välstånd. Tack för ert fortsatta stöd för Mavshack, och vi ser fram emot en ljus framtid.

Med vänliga hälsningar
Anand Jhingan, vd och koncernchef
Mavshack AB (publ)

Urval av händelser under det första kvartalet 2024

 • En extra bolagsstämma hölls den 12 januari 2024 i bolagets lokaler. Det beslutades ändra bolagsordningens paragraf 4 och 5 enligt följande:
  § 4 Aktiekapital: Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.
  § 5 Antal aktier: Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 aktier och högst 100 000 000 aktier. Det beslutades att minska aktiekapitalet med 12 622 646 kronor för täckande av förlust.

Det beslutades att i syfte att erhålla en bättre fördelning mellan bundet och fritt eget kapital och för att sänka aktiens kvotvärde för att underlätta kapitalanskaffning, minska aktiekapitalet med 18 313 305,42 kronor för överföring till fritt eget kapital och utan indragning av aktier. Efter minskning av aktiekapitalet är aktiens kvotvärde 4 öre.

Urval händelser efter det första kvartalet 2024

 • ITevo Karlstad AB begärdes den 19 april 2024 i konkurs på egen begäran.
 • Mavshack genomförde i april en riktad emission till en grupp investerare på totalt 1 499 999,94 kr.
 • Den riktade emissionen registrerades hos Bolagsverket den 30 april. Totalt emitterades 8 333 333 st aktier i Mavshack AB. Mavshack har efter emissionen 34 645 300 st aktier.

Stockholm 14 maj 2024

Anand Jhingan, vd, Mavshack AB, Telefon 08 - 124 51 790
[email protected] 

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2024 kl. 9:00 CEST.

Mavshack är ett globalt mjukvaruföretag som sedan 2007 är specialiserat på streaming. Företagets primära produkt är en egenutvecklad och molnbaserad plattform för liveshopping med vilka varumärken kan producera direktsänt och interaktivt videoinnehåll i marknadsföringssyfte. Plattformen gör det möjligt för företag att erbjuda digitala shoppingupplevelser som kan distribueras via webbplatser, sociala medier och andra digitala kanaler. Mavshacks liveshoppingsatsning startades under 2020 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Mer information finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank