REGMAR

Delårsrapport för första kvartalet (januari - mars ) 2023

Kvartal 1 2023

 • Nettoomsättning för kvartalet var 5,4 (12,7) MSEK.
 • Rörelsens intäkter för kvartalet var 9,4 (19,4) MSEK
 • EBIT, rörelseresultatet uppgick till -5,7 (-7,5) MSEK.
 • EBITDA, resultatet före avskrivningar uppgick till -3,8 (-5,6) MSEK
 • Resultat per aktie -0,003 (-0,011)

(Jämförelsen, inom parentes, görs med motsvarande period 2022)

Urval av händelser under första tre månaderna 2023

 • Genomför ett omfattande besparingsprogram
 • Utser Anand Jhingan till VD
 • Lanserar Mavshack Zero i Indien
 • Lanserar Shapp i Indien

Urval av händelser efter kvartalets utgång

 • Publicerar Årsredovisning för 2022
 • Expanderar på den Indiska e-handelsmarknaden
 • Årsstämma 2023 genomförs den 5 maj
 • Årsstämman beslutade att sänka aktiekapitalet utan indragning av aktier

VD har ordet

Reducerade kostnader, plan för att öka intäkterna

Bäste aktieägare,

Jag är stolt över att kunna rapportera att renodlingsarbetet av Mavshack koncernen fortsätter att gå starkt. Vi har redan lyckats minska kostnadsmassan med cirka 10 miljoner SEK under detta kvartal, vilket visar att renodlingsarbetet är framgångsrik. Vi förväntar oss att uppnå full effekt av detta arbete under Q4 2023.

Jag vill även betona vår fokus på produktaffären och Mavshacks styrka inom streamingverksamheten. Lanseringen av MavshackLive.in i Indien har varit en succé och vi ser stark tillväxt av både aktiva användare och säljare. Vi förutser att verksamheten kommer att börja generera överskott redan under 2023. Plattformen växer stadigt och har redan ökat med

11% sedan vår senaste uppdatering i april, från 8000 användare till över 9000 registrerade användare, varav 3500 stycken har köpt minst 1 produkt. Vi fortsätter att justera erbjudandet på plattformen dagligen för att stärka vår positiva marknadsnärvaro. Mavshacklive.in har också integrerat Mavshacks streaming plattformar för att ytterligare bredda vårt erbjudande med video, vilket är helt unikt på den indiska marknaden.

Vi har också fortsatt att renodla ITevo och har fokuserat verksamheten till Mälardalen. Detta har möjliggjort ytterligare kostnadsbesparingar och kommer att påverka vårt resultat framöver.

Å-data är en viktig del av Mavshack och har påverkat vår omsättning och resultat positivt sedan vi förvärvade företaget i fjärde kvartalet 2022. Vi kommer att satsa ytterligare resurser för att stärka upp Å-data med support och utvecklingsresurser. Detta förväntas leda till goda överskott under många år framöver, något som vi vill kapitalisera på under året.

Mavshack.com har sålt över 42 000 abonnemang under första kvartalet, främst i Mellanöstern men även från vår Nordiska satsning som lanserades under kvartalet. Detta är en fantastisk prestation med tanke på begränsade marknadsföringsaktiviteter. Som VD och koncernchef är min målsättning att fortsätta bygga upp den indiska verksamheten så att den kan stå på egna ben och generera en god avkastning till Mavshacks aktieägare under många år framöver.

Jag vill till sist tacka alla aktieägare som deltog på årsstämman förra veckan och ser fram emot att träffa er alla på kommande event under året.

Med vänliga hälsningar,

Anand Jhingan

VD och koncernchef

Kommande rapporter

Halvårsrapport 2023 2023-08-22
Delårsrapport 3 2023 2023-10-20
Bokslutskommuniké 2023 2024-02-20

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2023 kl. 09:50 CEST.

Alla rapporter finns efter publicering tillgängliga på Mavshacks webbplats: www.mavshack.se

För mer information om Mavshack, besök mavshack.se eller kontakta:

Anand Jhingan, vd, Mavshack AB, Telefon 08 - 124 51 790

Mavshack är ett globalt mjukvaruföretag som sedan 2007 är specialiserat på streaming. Företagets primära produkt är en egenutvecklad och molnbaserad plattform för liveshopping med vilka varumärken kan producera direktsänt och interaktivt videoinnehåll i marknadsföringssyfte. Plattformen gör det möjligt för företag att erbjuda digitala shoppingupplevelser som kan distribueras via webbplatser, sociala medier och andra digitala kanaler. Mavshacks liveshoppingsatsning startades under 2020 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank