REGMAR

Kvartalsrapport 1 2020

Kvartal 1 2020

  • Rörelsens intäkter för kvartalet var 11,9 MSEK vilket är en ökning med 183% från 4,2 MSEK mot samma period förra året.
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,6 (-3,1) MSEK.
  • Rörelsens kostnader uppgick till -13,6 (-7,3) MSEK.
  • Omsättningen för Mavshacks streamingtjänster (B2C) uppgick till ca 2,5 (1,6) MSEK.
  • Omsättningen för Mavshacks B2B del uppgick under perioden till ca 7,5 (2,4) MSEK. Det ska noteras att Your IT och Recapture IT förvärvats under kvartal två förra året och ingår inte i jämförelsen med föregående period.

VD har ordet - Kvartal 1 2020

Mavshack har ökat intäkterna från ca 4 miljoner kronor (Q1 2019) till nästan 12 miljoner kronor (Q1 2020) trots den märkliga situation vi befinner oss i just nu. Rörelseresultatet för Q1 2020 är även det förbättrat jämfört med samma period föregående år (-1.6 MSEK jämfört med -3.1 MSEK).

Vi ser en värld som mer eller mindre är nedstängd. I Sverige har Mavshacks verksamheter fortlöpt utan någon större dramatik. Mavshack har en god bredd av kunder spridd över flertalet branscher och med produkter och tjänster som behövs oavsett konjunktur. Vi ser ökade krav på digitalisering för företag med anledning av pågående pandemi och det är såklart gynnsamt för Mavshacks verksamhet.

För verksamheterna i Indien och Filippinerna är situationen helt annorlunda än i Sverige. De länderna har varit nedstängda med utegångsförbud för medborgarna. I Filippinerna påverkas vi av Corona-pandemin i allra högsta grad. Personal har fortfarande inte möjlighet att ta sig till kontoret, vilket påverkar vårt resultat negativt med ca 750 000 kronor under första kvartalet. Bland annat har vi inte haft möjlighet att fortsätta med översättnings- och textningsarbete av program för bland annat National Geographic. Vi har även upplevt driftstörningar i såväl vår live-streaming som störningar i leveranser från mjukvaruutvecklingen under kvartalet som direkt konsekvens av att våra kollegor inte haft möjlighet att vara fysiskt närvarande på kontoren.

Efterfrågan av streamat innehåll har varit stor under kvartalet. Vi ser en kraftfull förflyttning av konsumtion där siffrorna är uppemot tre gånger så höga jämfört med samma period föregående år. Detta trots att mavshack.coms populäraste produkt, live-volleyboll, inte har spelats på grund av pandemin. Konsumtionen drivs med andra ord av GMA-produkter. Försäljningen sker primärt i Europa och Japan och vi ser en tydlig korrelation med var vi marknadsför Mavshacks streamingtjänst. Vi ser liknande ökning för HomeTV under kvartalet. HomeTV använder Mavshacks teknik och riktar sig mot den nordiska marknaden. Jag vill gärna att ni aktieägare testar Mavshacks lösningar och bjuder därför på ett månadsabonnemang om ni mejlar oss på [email protected]. Ange HomeTV i ämnesraden.

Mavshack befinner sig i Due-Diligence-fas med förvärvet av Partner54 i Karlstad. Syftet med förvärvet är tillväxt inom B2B för Mavshack. Mavshack förstärker sin närvaro i Värmland samt Örebro, detta gör det möjligt för oss att skapa tillväxt inom samtliga av våra affärsområden. I samband med förvärvet av Partner54 har Mavshack även påbörjat en konsolidering av bolagets B2B dotterbolag där vi nu samlar all personal och försäljning i YourIT. Vi bedömer att omstruktureringen kommer att kunna spara upp till en miljon kronor om året i minskad administration.

Mavshack erbjuder följande B2B-tjänster över hela landet; Streamingtjänster, Mjukvaruutveckling, IT-konsultverksamhet, Affärssystem (Pyramid) samt Dokumenthantering. Synergierna som uppstår i samband med att YourIT köper Partner54 är goda och vi kommer att kunna utnyttja samtliga verksamheters kundbas för att erbjuda fler tjänster till kunderna. Under året kommer vi se ytterligare omsättningsökning, både genom förvärv samt ökad försäljning inom Mavshack för såväl B2C som B2B. Genom tillväxt har jag en förväntan på att kostnadsökningarna kommer plana ut över tid när Mavshack blir en allt större enhet.

//Tommy Carlstedt, VD Mavshack AB

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapport för andra kvartalet, räkenskapsår 2020, publiceras den 28 augusti 2020.

Stockholm 15 maj 2020

Mavshack AB (publ)

Styrelsen

Rapporten i sin helhet bifogas.

För mer information kontakta:

VD Tommy Carlstedt, telefon 08-12 45 17 90

alt

[email protected]

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15:e maj 2020 kl. 08:45 CEST.

Om Mavshack AB

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot IT och digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech, IPMovers, Mavshack Movies, Recapture IT och Your IT samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank