Första kvartalet 2019

Kvartal 1 2019

  • Rörelseresultatet uppgick till -3,0 (-0,3) MSEK.
  • Nettoomsättningen för kvartalet var 4,0 MSEK vilket är en minskning med 44% från 7,0 MSEK mot samma period förra året.
  • Kostnaderna uppgick till -7,3 (-8,6) MSEK.
  • Omsättningen för 24hTech uppgick till ca 1,0 (0,9) MSEK.
  • Omsättningen för Mavshack Movies uppgick till ca 2,0 (4,3) MSEK och sålde ca 223 000 abonnemang under kvartalet, vilket är en minskning med 59% jämfört med första kvartalet 2018. Försäljningen skedde till existerande kundbas, utan några marknadsföringsinsatser.
  • IPMovers omsättning uppgick till 1,0 MSEK i intäkter för kvartalet (2,3). ( not. Kvartalets siffror är rensade för resurser använda av koncernbolag, dvs utvecklare i Indien som används av mavshack.com eller 24hTech men som ändå betalas av koncernen. )

Kommentarer från VD

Goda nyheter under Q1 - Unikt samarbetsavtal med GMA och nya förvärv

Ett historiskt genombrott för Mavshack skedde under Q1 2019. Det var samarbetet med GMA som presenterades. Det här är ett samarbete som teamet arbetat fram under en längre period där en avgörande händelse i processen var att vi på kort tid klarade av att hantera PPV-matchen mellan Manny Pacquiao och Lucas Matthysse. När GMA såg vår kapacitet och erfarenhet av global digital distribution så blev vi inbjudna att sätta oss ned och diskutera framtida samarbete. Vi är mycket nöjda med utfallet av diskussionen och har lyckats få till ett förmånligt avtal med god uppsida för båda parter.

Nu arbetar vi för fullt för att säkerställa global lansering av vår nya tjänst inom mavshack.com. Vi inledde vårt tekniska arbete i samband med att avtalet startades den 1/4 2019 och har några få tekniska detaljer kvar att lösa innan vi går live. Vi (och GMA) kommer givetvis kommunicera kring lanseringen på de sätt som är möjliga.

Under kvartalet har vi identifierat och gått vidare med två förvärv som kompletterar vår befintliga verksamhet ypperligt. Vi har under en längre tid letat efter sälj- och utvecklingsresurser i Sverige som kan bidra till att exponentiellt öka intäkter och lönsamhet för koncernen. Därför känns det bra att vi redan idag har Recapture IT på plats på kontoret och att arbetet inom företaget löper på enligt plan.

Vi har även gått vidare med diskussionen gällande förvärv av YourIT som kompletterar vår befintliga rörelseverksamhet inom IPMovers. I och med dessa två förvärv får vi tillgång till kompetens, erfarenhet och existerande kunder. Genom kombination av förvärv och tillväxt kommer vi vara betydligt fler anställda i företaget vid årets slut än vid årets början. Det innebär samtidigt att vi kommer ha fler nyckelpersoner anställda inom gruppen.

Som avslutning kan jag bara konstatera att det är glädjande att sju års investerad tid och pengar äntligen ger resultat genom avtalet med GMA. Vi har äntligen förmånen att leverera vår globala tjänst, med ett innehåll av högsta klass, som efterfrågas av kunder spridda över hela världen. Framtiden ser onekligen spännande och ljus ut! 

//Tommy Carlstedt VD Mavshack AB

Nästa rapporttillfälle

Delårsrapport för andra kvartalet, räkenskapsåret 2019, publiceras den 30 augusti 2019.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 26 april 2019

Mavshack AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:
VD Tommy Carlstedt, telefon 08-12 45 17 90
alt
[email protected]

Alla rapporter finns efter publicering på bolagets webbplats: www.mavshack.se.

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26:e april 2019 kl. 11:00 CET.

Om Mavshack AB

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech, IPMovers, Mavshack Movies och Recapture IT samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank