Intäkterna ökade med 39% som en följd av lanseringen av kunds streamingplattform samt expansion i den indiska utvecklingsverksamheten.

Kvartal 1 2018

  • Rörelseresultatet uppgick till -0,3 (-2,2) MSEK.
  • Nettoomsättningen för kvartalet var 7,0 MSEK vilket är en ökning med 39% från 5,1 MSEK mot samma period förra året.
  • Kostnaderna uppgick till -8,6 (-7,4) MSEK till följd av ökade lönekostnader för våra 23 nya anställda i koncernen.
  • Omsättningen för 24hTech uppgick till ca 0,9 MSEK (0,0), bland annat som en följd av avtalet med HomeTV.
  • Mavshack Movies sålde ca 550 000 abonnemang under kvartalet, vilket är en minskning med 33% jämfört med första kvartalet 2017. Försäljningen skedde till existerande kundbas, utan några marknadsföringsinsatser.
  • IPMovers har genererat 1,6 MSEK i intäkter för kvartalet (0,0) och under kvartalet har vi anställt ytterligare två konsulter för att möta kundernas behov av utvecklingstjänster.

Kommentarer från VD

Fortsatt ökad intäktsbas för koncernen och satsning på Mavshack Movies under 2018

Årets tre första månader har gått och jag konstaterar att vi har en mycket bättre stabilitet av intäkter detta år jämfört med föregående år. Jag har planerat för ökad satsning på Mavshack Movies under 2018 då koncernen genererar intäkter som kommer återinvesteras i marknadsföring av vår verksamhet där vi har störst global tillväxtpotential.

För 24hTech har arbetet under kvartalet huvudsakligen handlat om att leverera streamingplattform för HomeTV.se. HomeTv.se lanserade tjänsten för den svenska marknaden under januari månad 2018 och nu går vi in i ett läge där vi förvaltar, hanterar support och vidareutvecklar plattformen efter kundens önskemål. HomeTv.se har som ambition att etablera sig i flera nordiska länder under året, vilket gör att vi kommer växa med HomeTv.se.

Som en konsekvens av vårt nära samarbete med HomeTV.se har vi även fått tillgång till ett antal amerikanska filmer för vår plattform att distribuera i Mellanöstern. Det innebär att vi breddar vårt utbud på mavshack.com för att passa en större kundgrupp än tidigare samtidigt som tjänsten förbättras för våra befintliga kunder.

Vi har under det första kvartalet skrivit samarbetsavtal med tre marknadsbyråer som ska hjälpa oss att bredda kundbasen för mavshack.com i Mellanöstern. Jag konstaterar även att betalningsstrukturen fortsatt fungerar väl, vi påverkas dock av de långa ledtiderna vilket gör vårt kassaflöde lite ryckigt i karaktär. Fortsatt satsning på 24hTech och IPMovers gör att vi kommer balansera dessa fluktuationer i kassaflödet bättre än tidigare år.

Rörelseresultatet för det första kvartalet är kraftigt förbättrat jämfört med förra året. Rörelseresultat uppgår till -0,3 MSEK jämfört med -2,2 MSEK förra året och intäkterna för koncernen ökar med 39% under kvartalet. Detta trots obefintlig marknadsföring för Mavshack Movies och därmed också minskad försäljning för tjänsten. Marknadsföringsinsatserna är redan igång vilket bör synas i nästa kvartalsrapport.

//Tommy Carlstedt VD Mavshack AB

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapport för andra kvartalet 2018, publiceras den 30 augusti 2018.

Stockholm 27 april 2018

Mavshack AB (publ) Styrelsen

För mer information kontakta:
VD Tommy Carlstedt, telefon 08-12 45 17 90
alt
[email protected]

Alla rapporter finns efter publicering på bolagets webbplats: www.mavshack.se.

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27:e april 2018 kl. 08:55 CET.

Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech IPMovers och Mavshack Movies samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank