REGMAR

Delårsrapport 3 2023

Kvartal 3 2023

  • Nettoomsättning för kvartal tre var 4,4 (8,0) MSEK.
  • Rörelsens intäkter för kvartalet var 4,4 (8,7) MSEK.
  • EBIT, rörelseresultatet uppgick till -4,7 (-10,1) MSEK.
  • EBITDA, resultatet före avskrivningar uppgick till -2,8 (-7,8) MSEK

Sammanfattning av de första nio månaderna 2023

  • Nettoomsättningen för de första nio månaderna var 13,2 (31,9) MSEK.
  • Rörelsens intäkter för de första nio månaderna var 16,4 (34,5) MSEK.
  • EBIT, rörelseresultatet uppgick till -14,9 (-27,7) MSEK.
  • EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -9,4 (-21,3) MSEK.

Jämförelsen, inom parentes, görs med motsvarande period 2022.

Hej,

Allt sedan jag tillträdde som vd har jag arbetat intensivt med att genomföra Mavshacks kostnadsbesparingsprogram. Vi fortsätter att se fantastiska resultat från det arbete vi gjort inom hela Mavshack Gruppen. Under det senaste kvartalet har Mavshacks EBIT- och EBITDA-siffror förbättrats kraftigt från -10,1 miljoner SEK till -4,7 miljoner SEK och från -7,8 miljoner SEK till -2,8 miljoner SEK - vilket visar att vi är på rätt väg.

I samband med besparingsarbetet har vi tappat en del omsättning, men kostnadsbesparingarna har varit nödvändiga, och detta kommer att hjälpa oss att rikta alla framtida resurser mot snabb tillväxt av Mavshacks konsumentverksamheter i Indien, där vi ser en enorm potential. Det gläder mig verkligen att se att alla hinder på vår tillväxtresa betas av, ett efter ett, så nu  när vi återgår till tillväxtläge kommer det att bli i full fart framåt!

För MavshackLive.in har vi nu lika många kunder som vi senast rapporterade som registrerade användare! Det innebär nästan 9 000 kunder, i förra kvartalet var antalet registrerade användare, det vill säga nästan 300 % tillväxt från de cirka 3 500 kunder som vi rapporterade i den senaste kvartalsrapporten. Vad som är ännu mer glädjande är att även antalet registrerade användare har ökat fantastiskt till nästan 23 000 från de 9 000 som vi rapporterade senast. Återigen över 250 % ökning, vilket är enormt! Med fantastiska resultat som stöder våra ansträngningar fortsätter vi att arbeta hårt för att finjustera modellen för att generera ännu mer försäljning och vinster.

För Shapp ser vi bra organisk tillväxt, och som jag nämnde i min vd-video har vi över 800 influencers som skapar fantastiskt innehåll och når över 12 000 000 fans. Affärsmodellen för Shapp i Indien bygger på sk. "referral - fees"  från de varumärken som Shapps influencers marknadsför. Jag är övertygad om att detta är rätt väg att gå.

För verksamheten i Sverige är organisationens strömlinjeformning avklarad. Därför letar vi efter att anställa säljare för olika befattningar inom hela organisationen, från printer- till streaminglösningar.

Med vänliga hälsningar

Anand Jhingan, vd och koncernchef
Mavshack AB (publ)

Kommande rapporter

Bokslutskommuniké 2023           2024-02-20

Årsstämma

Årsstämma hölls den 5 maj 2023 i bolagets lokaler på Karlavägen 58 i Stockholm. Årsredovisningen finns tillgänglig på mavshack.se och i bolagets lokaler på Karlavägen 58.

Stockholm 20 oktober 2023

Mavshack AB (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta:

VD Anand Jhingan, telefon 46 (0)8-124 517 90

alt

[email protected] 

Alla rapporter finns efter publicering tillgängliga på Mavshacks webbplats: www.mavshack.se

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2023 kl. 10:05 CEST.

Om Mavshack AB 

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen Mavshack Movies AB, Mavshack Studios AB, Mavshack Development AB, ITevo AB, ITevo Karlstad AB, Å-Data Infosystem AB samt  IPMovers IT Pvt Ltd. Sedan 2007 förenklar vi kundernas verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank