REGMAR

Delårsrapport 2 2022

Kvartal 2 2022

 • Nettoomsättning för kvartal två 11,2 (10,7) MSEK.
 • Rörelsens intäkter för kvartalet var 12,1 (20,3) MSEK.
 • EBIT, rörelseresultatet uppgick till -10,1 (-8,9) MSEK.
 • EBITDA, resultatet före avskrivningar uppgick till -7,8 (-6,9) MSEK

Sammanfattning av första halvåret 2022

 • Nettoomsättningen för första halvåret 23,9 (28,6) MSEK.
 • Rörelsens intäkter för första halvåret var 25,8 (38,4) MSEK.
 • EBIT, rörelseresultatet uppgick till -17,6 (-15,6) MSEK.
 • EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -13,5 (-11,9) MSEK.

Jämförelsen, inom parentes, görs med motsvarande period 2021.

Urval av händelser under första halvåret 2022

 • SASSE Sustainability group väljer Mavshack Studio för andra året i rad.
 • live lanseras.
 • Avtal tecknas med Centas Konferens-TV AB, EKPR, Himla.
 • Mavshack producerar liveshopping för Polarn o. Pyret, Happy Green, Rädda Barnen och GB Glace tillsammans med Bonnier News.
 • in lanseras, vilket är en videobaserad e-handelsplattform för den indiska marknaden.
 • Shapp - Next Gen Shopping Experience introduceras på marknaden (shapp.io).
 • Riktad nyemission på 15 MSEK till Gunnar Mannerheim.
 • Förvärv av aktier i Horse Creek Entertainment.
 • Ställer ut på Retail Tech 2022 i Kistamässan med Bonnier News.
 • Lansering av itevo.se.
 • Producerar live-event för Orkla Care - L300.

Urval händelser efter första halvåret 2022

 • Mavshack avbryter samarbetet med HomeTV.se
 • Shoppingappen SHAPP! passerar 10.000 användare som laddat ned appen via App Store.

Vd har ordet

Det första halvåret har varit intensivt med förändringar för nästan samtliga enheter inom företaget. Jag har redan nämnt en hel del av aktiviteterna i sommarbrevet som kom ut den 14 juli i år. Några saker kan nämnas igen.

Mavshack har sett en ökad efterfrågan på mobil produktion av liveshopping. Några av produktionerna har varit med Polarn O. Pyret, Sniph och Himla. Mavshacks kunder använder det mobila liveformatet till flera olika ändamål där lansering av nya produkter är ett exempel på hur liveshopping kan användas. Det finns mer information om Mavshacks liveshoppingerbjudande på mavshack.live.

Mavshack lanserade varumärket Itevo, som är Mavshacks satsning på IT-konsulting och tillhörande produktförsäljning. Det innebär att vi bytt namn på Mavshacks dotterbolag i Varberg och Karlstad och arbetar mer och mer på liknande sätt inom enheterna. Du kan läsa mer om oss och erbjudandet på itevo.se.

Mavshack har varit etablerade i Indien sedan 2014 och i dagsläget finns anställda i Chandigarh och i Indor. Mavshack lanserade liveshopping i Indien via mavshacklive.in under våren. I dagsläget finns flera hundra företag anslutna och tiotusentals produkter tillgängliga via mavshacklive.in.

Det är även spännande att se utvecklingen för SHAPP!. Det senaste beskedet var att vi har fler än 10.000 nedladdningar från AppStore och det finns hundratals filmklipp att ta del av i appen. Inom kort kommer appen släppas för Android och Mavshack kommer även utveckla shapp.io så att kunder kan inspireras och handla sina favoritprodukter även där.

Gällande resultatet för perioden finns det några saker som bör noteras. Det första är att nettointäkterna ökade för kvartal 2 2022 jämfört med samma kvartal föregående år. Av totala omsättningen för kvartal 2 2021, var 8.0 MSEK färdigställande av egna produkter/tjänster som nu är lanserade. Mavshack har även kraftigt minskat posten för övriga externa kostnader under kvartalet jämfört med föregående år. Under kommande kvartal ska vi se ytterligare positiv effekt av genomförda förändringar på kostnadssidan för koncernen och fortsatt fokus på att generera ökade intäkter.

/Tommy Carlstedt

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23:e aug 2022 kl. 08:45 CEST.

För mer information kontakta:
VD Tommy Carlstedt, telefon 08-12 45 17 90
alt
[email protected] 

Alla rapporter finns efter publicering tillgängliga på Mavshacks webbplats: www.mavshack.se.

Om Mavshack AB 

Mavshack är ett globalt mjukvaruföretag som sedan 2007 är specialiserat på streaming. Företagets primära produkt är en egenutvecklad och molnbaserad plattform för liveshopping med vilken varumärken kan producera direktsänt och interaktivt videoinnehåll i marknadsföringssyfte. Plattformen gör det möjligt för företag att erbjuda digitala shoppingupplevelser som kan distribueras via webbplatser, sociala medier och andra digitala kanaler. Mavshacks liveshoppingsatsning startades under 2020 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.se 


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank