Brev från VD

Bäste aktieägare,

Fyra (4) månader efter min utnämning vill jag ta tillfället att dela med mig av hur jag ser på utvecklingen och verksamheten i Mavshack.

I enlighet med målen i mitt första VD-brev jag har koncentrerat mig på 5 huvudområden för att utveckla Mavshack som bolag och därigenom vända trenden på bolagsvärdet (aktien).

1. förvärv av relevant innehåll till kostnadseffektiva priser ("medieinnehåll").
2. förbättring av teknikplattformen för att lagra, publicera och hantera innehållet ("backend").
3. förbättra användarvänligheten och öka konvertering på webbsidan ("UX/Frontend").
4. en målgruppsinriktad marknadsstrategi ("marknadsföring" ).
5. en kostnadseffektiv organisation som levererar på sina försäljningsmål ("ekonomi").

Medieinnehåll, under mars och april förhandlade jag förvärv av licenser för mer än 1000 timmar innehåll av aktuella TV-program, nyheter och film. Avtalen innebär att licensbetalningar endast förfaller när prenumerationer är sålda och betalade, s.k. "revenue share" upplägg. Som ni nyligen sett i våra pressmeddelanden och på vår hemsida, har vi lanserat sport både "live" och "arkiverad" sport att spela upp när, var och hur som helst. Först ut är Basket och Vollyboll genom rättigheter för den filippinska basketboll ligan ("PBA") och den filippinska volleyboll ligan ("PSL"). Det är värt att notera att basket är den inofficiella nationalsporten i Filippinerna och deltagande lag i "PBA" har en mycket stark supporterskara bland filippiner runt om i världen. Jag vill även kommentera vår möjlighet som huvudägare av Ambientmedia att producera eget material exklusivt för vår egen media plattform. Detta är något jag personligen attraheras av och som vi börjat förbereda med målsättning att producera under senare delen av innevarande kalenderår.

"Backend", För att behålla vår ställning som global leverantör av media innehåll, har jag startat en uppgradering av vår teknikplattform för att snabbare kunna implementera ny funktionalitet och samtidigt jobba mer effektivt med förändringar i innehållet. Vår målsättning är att under hösten uppgradera till en ny teknikplattform. "UX/Frontend", samtidigt med uppgraderingen av teknikplattformen vill vi även förbättra användarvänligheten på vår hemsida ("frontend") för att ge användaren en bättre upplevelse och besökaren möjlighet att prova på och prenumerera på ett mycket enkelt sätt med så få "klick" som möjlighet. Vi vill att besökaren ska inbjudas och attraheras av att prenumerera och dela med sig av sina upplevelser av att konsumera innehåll från teknikplattformen. Ju bättre vi lyckas med detta ju snabbare når vi våra försäljningsmål.

Marknadsföring, våra kampanjer har inledningsvis fått stå tillbaka på grund av att jag prioriterat ovanstående områden i tillägg till att vi startat publicering av nytt innehåll i maj 2016. Vi har under denna tid begränsat publiceringen till ett jämt och regelbundet flöde med nytt innehåll varje vecka med en samordnad kommunikation till våra användare samt nyhetssläpp i sociala medier (Facebook, Twitter, Google-annonser och SMS). Dessutom har vi sett att vi påverkats av den nyligen avslutade heliga månaden Ramadan som begränsade vår verksamhet i Mellanöstern regionen, särskilt med abonnenter som går igenom våra telekompartner där vi tidigare sett att tillväxten är anmärkningsvärd. Även inom detta område vill jag lyfta fram Ambientmedia som jag tänker utnyttja för att ta fram marknadsföringsmaterial som kommer att göra vår kommunikation mer attraktiv, lockande och effektivt.

Ekonomi, för att driva ovanstående områden/aktiviteter är jag glad att notera det stöd som ges av dig, kära aktieägare, där vi i vår ordinarie bolagsstämma fick ett mandat för styrelsen att emittera högst 80 000 000 aktier för att finansiera bolagets satsningar framåt. Som nyligen meddelat har styrelsen beslutat att emittera 30 000 000 aktier från detta mandat i en nyemission till Abara Equities för att finansiera licensiering, marknadsföring och utveckling i dessa områden.

Med ovanstående områden och de aktiviteter som kommer att genomföras är jag övertygad att vi tillsammans uppnår en markant förbättring i Mavshack avseende bolagets prestanda under de kommande månaderna. Jag kommer inte att lova en jämn uppgång, det har historien visat sig vara svårt. Attraktionen att utföra mina uppgifter som VD kommer jag att hålla högt genom mitt orubbliga engagemang att göra det bästa när det gäller leverans och prestanda, trots en visserligen ojämn och ibland komplicerad väg framåt.

14 juli, 2016

Rainier David, VD Mavshack

Om Mavshack AB (publ)

Mavshack driver en global Internet-TV-tjänst med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen. Bolaget driver sin verksamhet på en egenutvecklad teknikplattform.

Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank