Brev från VD

Bäste aktieägare,

Jag är glad över förtroendet styrelsen gav mig när de utsåg mig som VD den 26 februari 2016. Med detta brev önskar jag introducera mig till er aktieägare och prata lite kort om mina mål framöver.

Genom min nya roll som VD har jag nu möjligheten att bidra fullt ut med mina affärserfarenheter och kunskaper om bolagets huvudmålgrupp. Detta, tillsammans med min breda erfarenhet inom avtalsförhandlingar och juridik, lägger grunden till ett förnyat och mer fokuserat Mavshack 2016 och framåt.

Efter att ha valts in i styrelsen den 16 juli 2015 har jag tillsammans med ledningen jobbat med att förnya bolaget och höja abonnentbasen.

Med fokus på den filippinska diasporan är mina mål som VD för att öka Mavshacks kundbas under 2016 genom att:
(i) tillhandahålla relevant innehåll till vår målgrupp.
(ii) bygga upp bibliotek vårt innehåll genom kostnadseffektiva förvärvsstrategier.
(iii) öka vår marknadsnärvaro genom innovativa sätt att ta sig in på nya marknader.
(iv) etablera en väl planerad, samordnad och fokuserad marknadsföringsstrategi.

När dessa mål uppnås är jag övertygad om att Mavshack kommer ha vuxit avsevärt till 2017.

Då jag själv är aktieägare är jag väl medveten om den oro som finns kring bolaget förmåga att leverera avkastning på er investering. Ni kan vara säkra på att den förväntan som finns på avkastning är ständigt i fokus i alla våra ingångna avtal, i varje dollar som spenderas och i varje beslut som tas. För att bygga ett Mavshack som kommer att ge oss kontinuerliga avkastning i det långa loppet måste jag idag be för er fortsatta förståelse, stöd och tålamod medan vi kanaliserar våra resurser för att bygga upp nytt innehåll och genomför planerade marknadsföringsaktiviteter i syfte att säkra en större och stabilare kundbas. Jag försäkrar er att jag, tillsammans med ledningsgruppen, kommer att vara öppen i våra affärer och oupphörligt arbeta hårt för att säkra en bra och välfungerande framtid för Mavshack och dess aktieägare.

Tack för ert fortsatta stöd och jag ser fram emot att träffa er på den kommande årsstämman.

22 mars 2016

Rainier David, VD Mavshack

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en global Internet-TV-tjänst med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen. Bolaget driver sin verksamhet på en egenutvecklad teknikplattform.

Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank