REGMAR

Bokslutskommuniké 2021

Sammanfattning av januari - december 2021

  • Nettoomsättningen för januari - december var 48,9 (41,9) MSEK*
  • Rörelsens intäkter för januari - december var 63,9 (45,9) MSEK.*
  • Rörelsens bruttovinst för januari - december uppgick till 36,5 MSEK.
  • EBIT, rörelseresultatet uppgick till -35,7 (-35,0) MSEK.*
  • EBITDA, resultatet före avskrivningar uppgick till -28,4 (-18,9)MSEK.*

Kvartal 4 2021

  • Nettoomsättning för kvartal fyra var 10,3 (17,2) MSEK.*
  • Rörelsens intäkter för kvartal fyra var 15,3 (18,2) MSEK.*
  • EBIT, rörelseresultatet uppgick till -11,1 (-16,7) MSEK.*
  • EBITDA, resultatet före avskrivningar uppgick till -9,4 (-6,2) MSEK*

Jämförelsen görs med motsvarande period 2020.

* Mavshack Studio ingår inte i jämförelsen från föregående år.

Vd har ordet

2021- Mavshacks premiärår med liveshopping.
Jag vill börja med att tacka Mavshacks alla intressenter för ett gott samarbete under året. Det har varit ett intensivt år med förändringar inom nästan samtliga enheter inom företaget. Det klart största projektet har varit utvecklingen och lanseringen av Mavshacks egen mobila liveshoppingapp, vilken gör det möjligt för i princip alla företag att producera liveshopping (eller livesända) direkt från mobiltelefonen till egen hemsida.

Bonniersamarbetet
Mavshack har ingått i flera samarbetsavtal under 2021 men jag är stoltast över det med Bonnier News. Teamet arbetade intensivt i nästan nio månader innan avtalet blev klart i september. Det unika med Bonniersamarbetet är att det kombinerar Mavshacks globala tekniska plattform och produktionskompetens med Bonnierkoncernens räckvidd. Därför kan jag med övertygelse säga att, för alla kunder med ambition att lyckas med sitt liveshoppingevent, finns ingen mer kvalificerad motpart än Mavshack/Bonnier. Vi har tillsammans med Bonnier haft en rad liveshoppingevent under hösten, bland annat med Amazon och NOA Gallery. Jag kan lova er fler fina kunder och liveshoppingevent att följa under året.

Mobil Liveshopping
Mavshacks mobilapp används redan av flertalet kunder. Vi genomförde bland annat liveshopping med Iittala från butiken på Stureplan i Stockholm. En intressant detalj i sammanhanget är, ur ett tekniskt perspektiv, att vi genomförde den första livesändningen via iphone 12 och 4G. Vi hade inte tillgång till bättre uppkoppling. Kvaliteten var trots det enastående vilket visar på vilka möjligheter våra kunder har när det gäller att producera egen liveshopping via Mavshacks app.

Intresset för Mavshacks mobila liveshoppingprodukt finns inte i bara i Sverige utan även på andra marknader. Vi har därför valt att lansera produkten i Indien, där Mavshack har haft lokal personal sedan 2014. Det är min förhoppning att chefen för liveshopping i Indien, Swapnil Rawal, inom kort kommer att kunna presentera Mavshacks första indiska kunder.

Mavshack Studio
Vad gäller Mavshack Studio har vi under kvartalet genomfört förändringen från att enbart producera liveshopping till att producera alla slags event av dvs. all produktion som kräver broadcastingkvalitet. I studion har vi haft kunder som Axfood, Mediamarkt och Matsmart som genomfört produktioner med oss. Mavshack har samtidigt minskat antalet anställda inom Mavshack Studio, för att istället rekrytera ytterligare sälj och produktionskompetens till Mavshack Liveshopping. Daniel Forfot tillträder från 1 mars rollen som tf försäljningschef för Mavshack Liveshopping då Anna Galaz har valt att lämna sin roll.

Mavshack IT - Itevo
Itevo som varumärke lanserades innan jul 2021. Det är ett samlat erbjudande gällande Mavshacks satsning på hårdvara och tjänster kopplat till hårdvaran. Mavshack vill skapa en grupp av företag under samma varumärke som ska växa och ha ett och samma erbjudande till samtliga kunder. Vi vill skapa effektivitet genom att centralisera administration och se till att fokus på de olika siterna hålls till kund och affär. Under året har vi fortsatt haft problem med leverans av hårdvara, vilket ställt till det för kunderna och oss.

Teckningsoptioner
Teckningsoptionspaket genomfördes i samband med emissionen i våras. Utfallet på teckningsoptionerna blev överväldigande. Mavshack erbjöd optionerna vederlagsfritt för att säkerställa stor spridning och engagemang över tid.

Resultatkommentar
Avslutningsvis en kommentar angående resultatet för Mavshack under 2021. Mavshack ökade intäkterna med 39% från 45,9 MSEK (2020) till 63,9 MSEK (2021). Vi har en bruttovinst för året på 36,5 MSEK och en bruttomarginal på 57%. Tyvärr påverkades Itevo fortsatt negativt av den globala komponentbristen vilken vi har förhoppning om att det sker en förbättring för under 2022. Resultatet för året är ungefär detsamma som 2020.

Vi är mitt uppe i en intensiv period och jag är övertygad om att ni alla kommer bli nöjda över de avtal som kommer att presenteras löpande. Jag önskar er alla ett gott 2022.

//Tommy

För mer information kontakta:
VD Tommy Carlstedt, telefon 08-12 45 17 90
alt
[email protected]

Alla rapporter finns efter publicering tillgängliga på Mavshacks webbplats: www.mavshack.se.

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25:e februari 2022 kl. 08:45 CET.

Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen Mavshack Movies, Mavshack Zellma, 24hTech, YourIT och Partner54. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank