REGMAR

Bokslutskommuniké 2020

Kvartal 4 2020

 • Rörelsens intäkter för kvartalet var 18,2 (9,5) MSEK, en ökning med 91% från samma period förra året
 • Rörelseresultatet uppgick till -16,7 (-4,7) MSEK (EBIT)
 • Resultatet före avskrivningar uppgick till - 6,2 (-3,1) MSEK (EBITDA)
 • Rörelsens kostnader uppgick till -34,9 (-14,3) MSEK
 • Omsättningen för Mavshack Streaming uppgick till ca 6,7 (1,8) MSEK, en ökning med 272% från samma period föregående år
 • Omsättningen för Mavshack IT uppgick under perioden till ca 10,6 (8,6) MSEK, en ökning med 23% från samma period föregående år

Januari - december 2020

 • Rörelsens intäkter för januari - december var 45,9 (26,6) MSEK, en ökning med 72%
 • Rörelseresultatet uppgick till -35,0 (-13,9) MSEK (EBIT)
 • Resultat före avskrivningar uppgick till -18,9 (-8,6) MSEK (EBITDA)
 • Rörelsens kostnader uppgick till -81,0 (-40,5) MSEK
 • Omsättningen för Mavshack Streaming uppgick till ca 11,2 (9,6) MSEK, en ökning med 17% från samma period föregående år
 • Omsättningen för Mavshack IT uppgick till ca 30,8 (17,3) MSEK, en ökning med 78% från samma period föregående år

Kommentarer till resultatet

Under 2020 ökade förlusten på EBIT-nivå på grund av följande orsaker;

 • Partner54 förvärvades under andra kvartalet 2020 och ingår inte i jämförelsetalen från föregående år. Däremot påverkas koncernen med 6 MSEK i ökade kostnader och resultatet negativt för 2020 med 4 MSEK
 • Under kvartal 3 fusionerades Mavshacks dotterbolag Recapture IT AB och IPMovers AB med YourIT AB. Fusionen orsakade en engångskostnad i form av Goodwill-avskrivningar på 8,1 MSEK.
 • Intressebolaget AmbientMedia International Ltd avyttras i december. Avyttringen av AmbientMedia påverkade resultatet negativt med en engångskostnad på 16,1 MSEK.
 • Liveshoppingbolaget Mavshack Zellma, förvärvas under fjärde kvartalet och startar sin verksamhet i november, bolaget belastar koncernens resultat med 4,5 MSEK
 • Övriga kostnader består av planmässiga avskrivningar, finansierings- och förvärvskostnader.

VD har ordet - Kvartal 4 2020

Sedan 2006 har hjärtat i verksamheten bestått av streaming, det blir än tydligare efter uppstarten av Mavshack Zellma där Mavshacks digitala distributionsplattform kommer till nytta ännu en gång. Vi är ett teknikföretag som brunnit för streaming redan på den tiden den globala ledaren på marknaden hade en helt annan affärsidé. Vi har sedan länge varit trogen vår övertygelse om att distribuera innehåll digitalt och globalt. Mavshacks teknik är av yttersta världsklass och vi använder oss av samma samarbetspartners som några av världens största varumärken inom digital distribution som till exempel OS, VM i fotboll samt Eurovision Song Contest.

När vi valde att ta steget in i liveshopping kändes det helt rätt att skapa samarbete med PA Gullö. PA kompletterar Mavshacks streaming- och distributionskompetens med en lång erfarenhet av produktion. Det är min övertygelse att de flesta retailbolag som nu satsar på liveshopping förr eller senare kommer att inse att de behöver en professionell liveshopping-partner som tar fullt ansvar för hela processen. Då kommer Mavshack Zellma kunna hjälpa dem oavsett vilken teknisk plattform de valt att använda. Målet är att vi kraftigt reducerar belastningen för kunderna när det gäller liveshopping då vi både erbjuder studio med personal samt en tekniskt överlägsen funktionalitet som kräver minimal ansträngning för kunden att integrera på sin webbsida. Liveshopping professionellt och enkelt, det står Mavshack Zellma för.

Idag har vi tre olika områden inom Mavshack Streaming. De tre är: liveshopping via Zellma, filmtjänster via mavshack.com samt HomeTV.se och nu även samarbeten med produktionsbolag där vi distribuerar det kunden önskar distribuera. En av sändningarna sågs av närmare 2500 medarbetare i flertalet länder i Europa. En kul detalj i det hela var att vår sändning sänkte kundens internet då intresset från deras sida var så stort.

Inom Mavshack IT förvärvade vi Partner54, vilket ger oss en möjlighet till att leverera ett komplett erbjudande inom teknisk utveckling och stöd till företags arbetsplatser. Genom förvärvet har vi skaffat oss mångårig erfarenhet och kompetens inom dokumenthantering. Sammantaget kan Mavshack IT nu vara en one-stop-shop för allt tekniskt kunden behöver till sin arbetsplats. Vi har för avsikt att fortsätta vår resa med att utveckla denna affär ytterligare under 2021.

Mavshack har under 2020 dubblerat antalet kollegor i Sverige genom förvärv av Partner54 samt uppstart av Mavshack Zellma. Vi har fortsatt ökningen av medarbetare genom rekryteringar och glädjande nog är det kundmötande personal vi ökat mest. Jag vill genom denna utveckling generera en kundcentrerad organisation där vi i all möjlig utsträckning utgår från kund och kundens behov snarare än oss själva.

Mavshack har ökat omsättningen med 91% jämfört med 2019. Det som glädjande nog sticker ut i denna siffra är utvecklingen av intäkter från Mavshack Streaming som gått från 1,8 MSEK under Q3 2020 till att bli 6,7 MSEK under Q4 2020. Det vi ser är en direkt konsekvens av sommarens inledande marknadsföring i kombination med Covid-19-effekt. Vi har under året kommunicerat att vi har en stadigt ökad konsumtion, vilket även syns i intäktsökningen över året. Vi ser med tillförsikt fram mot 2021 och Mavshacks streamingaffär. Av förklarliga skäl har vi inga intäkter från Zellma under 2020 (tjänsten lanserades i början av 2021), men jag vet att det jobbas intensivt med kundmöten och offerter från våra liveshoppingkollegor.

Inom Mavshack IT har vi under året adderat två nya affärsområden som tillsammans kommer leda till ett ännu bättre kunderbjudande från oss. Det är dokumenthantering samt telefoni för företag som vi nu har inom vår portfolio av tjänster och produkter. Vi har även kompetens inom gruppen när det gäller upphandlingar vilket gör att vi lyckats skapa avtal inom dokumenthantering som kommer generera intäkter över lång tid för gruppen.

Mavshack har tagit en rad beslut av engångskaraktär vilka alla påverkar resultatet för 2020; vi har genomfört två riktade emissioner för att lösa dyra finansieringslösningar, vi har fusionerat tre dotterbolag för att minska administration, vi har avvecklat AmbientMedia i Filippinerna samt att vi investerat kraftfullt i Mavshack Zellma. Fusionen av IPMovers AB och Recapture IT med YourIT samt avvecklingen av Ambient påverkar resultatet med cirka 20 MSEK i Goodwillavskrivningar. Vi har genom de här fyra aktiviteterna skapat ett Mavshack som står redo för 2021 med två affärsområden; Mavshack Streaming och Mavshack IT.

När bolaget nu står väl rustat inom båda affärsområdena kan jag konstatera att 2021 har alla förutsättningar för att bli ett riktigt bra år för Mavshack. Vi satsar på tillväxt tillsammans med kunderna och ser fram mot resan för Mavshack. I år känner jag att gruppen är väl samlad kring de två olika affärsområdena och att vi har en väldigt god potential kring att skapa tillväxt. Jag tycker också vår affär är tydligt uppdelad i två delar med de synergier vi kan dra nytta av inom gruppen samtidigt som vi har en förståelse för att de olika affärsmodellerna för med sig olika förutsättningar för organisationen. Mavshack Zellma, inom verksamhetsområdet liveshopping, är för oss helt obruten mark vilket gör att vi har alla möjligheter till att skapa nöjda kunder och därmed även lönsamma affärer för gruppen inom området.

Ett område jag ser att vi har potential att utvecklas inom ytterligare är att satsa ännu mer på kommunikation. Vi behöver stärka vår kompetens att externt förklara och förmedla vår dagliga resa så att samtliga våra intressenter förstår vad vi gör och varför vi väljer att göra som vi gör.

Min ambition under 2021 är att fortsätta utveckla Mavshack till att bli ett ännu mer attraktivt företag där ägare ser de framtida möjligheter som finns inom gruppen, där kunderna ser värde i att använda oss och våra tjänster oavsett vilken del av vår verksamhet de är kunder i samt att våra medarbetare fortsätter känna stolthet i att bidra till såväl våra kunder som våra ägare. Sättet vi kommer göra det på är att (när pandemirestriktionerna dragit tillbaka) interagera mer tillsammans oavsett vilken del av och relation till Mavshack parterna har.

//Tommy

För mer information kontakta:

VD Tommy Carlstedt, telefon 08-12 45 17 90

alt

[email protected]

Alla rapporter finns efter publicering tillgängliga på Mavshacks webbplats: https://investor.mavshack.com/se/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26:e februari 2021 kl. 08:45 CET.

Om Mavshack AB

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen Mavshack Movies, Mavshack Zellma, 24hTech, YourIT och Partner54. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank