REGMAR

Bokslutskommuniké 2019

Kvartal 4 2019

  • Nettoomsättningen för kvartalet var 9,2 MSEK vilket är en ökning med 135% från 3,9 MSEK mot samma period förra året.
  • Rörelseresultatet uppgick till -4,7 (-2,0) MSEK.
  • Kostnaderna uppgick till -14,3 (-6,9) MSEK.
  • Omsättningen för mavshack.com (B2C) uppgick till ca 2,1 (3,2) MSEK.
  • Omsättningen för Mavshacks B2B del uppgick under perioden till ca 7,1 (0,7) MSEK. Det ska noteras att Your IT förvärvats under året och ingår inte i jämförelsen med föregående period.

VD har ordet - Kvartal 4 2019

Bästa aktieägare,

Under året har jag arbetat intensivt med två parallella spår, dessa är att dela upp verksamheten tydligare i en B2B-enhet samt en del som jobbar mot B2C. Bakgrunden är att jag vill att vi ska bredda vår verksamhet inom IT samt att utnyttja de tjänster och produkter vi redan skapat på ett bättre sätt. 2019 gav ytterligare bevis på att vi fortsätter på den inslagna vägen. Mavshack förvärvade Your IT och RecaptureIT för att stärka vår B2B-affär och drev fram ett efterlängtat samarbete med GMA för att utveckla vår B2C-verksamhet (mavshack.com). Med anledning av att förtydliga vårt erbjudande ytterligare, genomfördes samtidigt en omstrukturering av vår corporate-sida (mavshack.se), för att den bättre ska överensstämma med gruppens olika verksamhetsinriktningar. Som den ser ut nu är den relevant för våra investerare men även för kunder och framtida samarbetspartners.

För att genomföra Mavshacks förvärv fattade styrelsen beslut om att genomföra en företrädesemission vilken jag och teamet jobbade intensivt med under större delen av året. Bakgrunden till att processen blev lång och utdragen var Finansinspektionens ändrade regler under sommaren. Genom denna process tappade vi viktig fart och även ekonomisk kraft då den tänkta marknadsföringen fick ge vika för räntekostnader för lån vid finansieringen av förvärvet av Your IT.

En annan milstolpe är tidigare nämnda samarbete med GMA som lanserades under våren 2019. Samarbetet är banbrytande då vi får tillgång till innehåll på vår plattform där vi betalar genom att dela framtida intäkter mellan varandra. Tidigare affärsmodeller bygger på sk. minimigarantier, dvs. att Mavshack har fått stå risken och hoppats att få tillbaka investeringen i framtiden. Det nya sättet minskar riskerna för negativa kassaflöden genom investeringar i innehåll. I Mavshacks samarbete med GMA ansvarar vi för drift och underhåll av plattformen (mavshack.com) och GMA ansvarar för innehållet samt marknadsföringen av deras erbjudanden. GMA-produkten är selektivt riktad mot mer mogna marknader än Mavshacks egna erbjudande, vilket gör att konkurrensen och kraven är hårdare. Mavshacks plattform ger GMA's användare möjlighet att få tillgång utbudet via mobil och hemsida. Under året har även Canada inkluderats i länderna där vi distribuerar GMA's tjänster.

Vid sidan av organisk tillväxt och kontinuerlig rekrytering kommer jag under 2020 fortsätta att söka efter uppköpskandidater både i Sverige och utomlands för att växa både inom B2B och B2C.

Resultatmässigt är vi fortsatt inte i mål utan gör förlust för 2019, men det finns en plan med klar målbild för tillväxt, positivt kassaflöde och därefter lönsamhet för gruppen.

Nästa rapporttillfälle

Delårsrapport för första kvartalet, räkenskapsår 2020, publiceras den 24 april 2020.

Stockholm 26 februari 2020
Mavshack AB (publ)
Styrelsen

Rapporten i sin helhet bifogas.

För mer information kontakta:

VD Tommy Carlstedt, telefon 08-12 45 17 90
alt
[email protected]

Alla rapporter finns efter publicering på bolagets webbplats: https://investor.mavshack.com/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26:e februari 2020 kl. 08:45 CET.

Om Mavshack AB

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot IT och digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech, IPMovers, Mavshack Movies, Recapture IT och Your IT samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank