Bokslutskommuniké 2017 - Positivt rörelseresultat för kvartalet, förvärv av utvecklingsbolag och fortsatt intensivt arbete med plattform inför lansering

Kvartal 4 2017

 • Rörelseresultatet uppgick till 4,5 (- 9,9) MSEK.
 • Nettoomsättningen för kvartalet var 8,5 MSEK vilket är en ökning med 102% från 4,2 MSEK mot samma period förra året rensat för AmbientMedia (2,1 MSEK) som inte längre redovisas med i koncernens omsättning.
 • Kostnaderna sjönk till -4,0 (-14,1 rensat för AmbientMedia) MSEK.
 • Mavshack förvärvar utvecklingsbolag med dotterbolag i Indien med en årsomsättning på 6 MSEK och positivt resultat på 1.0 MSEK från 2018.
 • Omsättningen för 24hTech uppgick till ca 2,0 MSEK (0,0), bland annat som en följd av avtalet med HomeTV.
 • Mavshack Movies sålde ca 900 000 abonnemang under kvartalet.

Helår 2017

 • Rörelseresultatet för helåret blev -2,0 MSEK ( -22,6 MSEK)
 • Nettoomsättningen uppgick till 22,4 MSEK (14,7 MSEK 2016 utan AmbientMedia) Kostnaderna uppgick till -24,5 MSEK (-38,7 rensat för AmbientMedia).
 • Mavshack Movies sålde 3 miljoner abonnemang under 2017, vilket är en ökning med 34% jämfört med 2016.
 • Första försäljningen av extern streamingplattform för 24hTech under Q3-17.
 • Mavshack Movies initierade nya operatörssamarbeten med Ooredoo samt Maxis under året.
 • Mavshack Movies förlängde avtal för Filippinskt innehåll på plattformen via TV5.
 • Integrationerna med mobiloperatörerna gjordes under Q1-Q2 om till nya regelverk i Mellanöstern.

Kommentarer från VD

Riskspridning genom diversifiering och ökade intäkter

Vi avslutar året med ett mycket positivt kvartal, vilket ger oss ett ypperligt utgångsläge inför 2018. Vi genererar ett rörelseresultat för kvartalet som är förbättrat med 14,4 MSEK mot samma period föregående år vilket genererat ett positivt resultat på 4,5 MSEK.

Vi har under kvartalet förvärvat ett utvecklingsbolag som ger oss möjlighet att dels, utveckla vår egen verksamhet i den takt vi behöver, samt, även ta in fler uppdrag för att bredda vår intäktsbas för koncernen.

I och med förvärvet av IPMovers kan vi erbjuda lokal nätverkskompetens samt outsourcad utvecklingsverksamhet från Indien. Verksamheten består av 20 medarbetare som besitter kompetens inom iOS- samt Androidutveckling, VR, AR, streaming samt molnlösningar. Vi arbetar nu för att utöka verksamheten i Indien.

För 24hTech har arbetet under kvartalet huvudsakligen handlat om att färdigställa streaming-plattformen för HomeTV. Vår kund lanserade sin tjänst för den svenska marknaden under januari månad 2018.

Mavshack Movies sålde nästan 3 miljoner abonnemang under helåret 2017 vilket är en ökning med 34% jämfört med 2016. Ser vi tillbaka på året så är ökningen imponerande då marknadsföringen i princip stod helt stilla under första halvåret med anledning av förändrade regelverk i Mellanöstern.

Utvecklingen för AmbientMedia är positiv och vi ser att samtliga delar av verksamheten presterar. De enheter som sticker ut som extra väl presterande är video- samt ljudproduktionen.

Rörelseresultatet för 2017 är kraftigt förbättrat jämfört med förra året. Vi har ett rörelseresultat på -2,0 MSEK jämfört med -22,6 MSEK förra året. 

//Tommy Carlstedt

VD Mavshack AB

Nästa rapporttillfälle

Delårsrapport för första kvartalet, räkenskapsåret 2018, publiceras den 27 april 2018.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 23 februari 2018

För mer information kontakta:

VD Tommy Carlstedt, telefon 08-12 45 17 90
alt
[email protected]

Alla rapporter finns efter publicering på bolagets webbplats: www.mavshack.se.

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23:e februari 2018 kl. 08:30 CET


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank