Mavshack publicerar bokslutskommuniké för 2016

Mavshack publicerar härmed sin bokslutskommuniké för 2016. Fullständig rapport finns tillgänglig på www.mavshack.se.

Fjärde kvartalet 2016 i sammanfattning

  • Rekord i antalet sålda abonnemang för ett kvartal, totalt 1 007 399 abonnemang såldes under kvartal 4, en ökning med 60 % jämfört med andra kvartalet (Kv.3: 627 773).
  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade till 8,3 MSEK (Kv.3: 6,3) varav 2,3 MSEK (Kv.3: 2,2) är hänförlig till konsolideringen av Ambient Media. Försäljningen från medieplattformen fortsatte att växa under kvartalet och uppgick till 6,0 MSEK (Kv.3: 4,1 m). Den största volymen abonnemang utgjordes av dagsabonnemang sålda i Kuwait och Förenade Arabemiraten genom programmeringsgränssnitt (API) med större telefonoperatörer där abonnenterna använder sin mobil som betalningsmedel. Detta har visat sig vara ett prismässigt attraktivt, smidigt och användarvänligt sätt att använda Mavshacks medieplattform.
  • Totalt 19,676 nya registrerade abonnenter under kvartalet(Kv.3: 15,258) varav 72 % (83 %) var betalade.
  • Resultat efter skatt uppgick till -10,2 MSEK (Kv.3: -3,3). Kassaflödet från den löpande verksamheten fortsatte att förbättras jämfört mot tidigare kvartal och uppgick till -1,1 MSEK för perioden (Kv.3: -1,1).
  • Mavshack AB (Mavshack) och First Rate Enterprise Development Ltd (FRED) ingick ett aktieägaravtal om hur man styr Ambientmedia International Ltd (Ambientmedia). Med anledning av detta avtal sålde Mavshack 100 aktier (1 %) av Ambientmedia till FRED. Mavshack och FRED innehar efter denna transaktion lika många aktier i Ambient men där FRED enligt aktieägaravtalet ska ta ett större ansvar och kontroll av Ambientmedia. Denna förändring innebär även att Mavshack inte kommer att konsolidera Ambientmedia i koncernen. Nettoeffekten blev en förlust på 7,6 MSEK (redovisas som avskrivning av immateriella tillgångar 2,3 MSEK och övriga rörelse kostnader på 5,3 miljoner kronor). Mavshacks innehav av aktierna i Ambientmedia redovisas härefter som aktier i intressebolag (28,8 MSEK).

Nyckeltal koncernen

  Kv. 4 2016 Kv. 4 2015 Kv. 3 ÅR 2016 ÅR 2016 ÅR 2015
Rörelsens intäkter(tkr) 8 303 6 878* 6 326 24 022 11 212*
Nettoresultat (tkr) -10 227** -5 830 -3 265 -23 092 -59 225
Balansomslutning (tkr) 34 660 78 746 73 937 34 660 78 746
Eget kapital (tkr) 23 842 66 191 62 536 23 842 66 191
Soliditet (%) 69 84 85 69 84
Nettoresultat per aktie (kr) före utspädning -0,07 -0,06 -0,02 -0,18 -0,79
Nettoresultat per aktie (kr) efter utspädning -0,05 -0,05 -0,02 -0,12 -0,60


 *) Inkluderar en en-gångs post om 3 MSEK från omförhandlingen av innehållsavtal som ägde rum i kvartal 4 och där den aktuella nettoskulden förhandlades bort och där detta värde redovisades som en övrig intäkt (se not 2 i Bolagets årsredovisning 2015 för detaljer).
**) Inkluderar en en-gångs post om-7,6 MSEK från försäljning av Ambientmedia aktier samt om klassificering från dotterföretag till intresseföretag. Förlusten redovisas som avskrivning av immateriella tillgångar om 2,3 MSEK samt övrig rörelsekostnad om 5,3 MSEK.

Bäste Aktieägare,

När vi stänger böckerna för 2016 vill jag sammanfatta året och ge mina tankar om hur jag föreställa företaget framåt 2017.

För det sista kvartalet 2016 är jag glad att kunna rapportera att Mavshack sålde mer än 1 000 000 abonnemang. Avslutningen på året blev därför mycket bra med en rekordförsäljning från media plattformen på SEK6 000 000. Det kan noteras att försäljningen i kvartal 4 matchade försäljningssiffrorna för de tre första kvartalen 2016. Vi har redan i januari 2017 sålt mer från media plattformen än vad vi gjorde under hela kvartal 1 2016.

Under slutet av det 4: e kvartalet 2016 lanserade vi en ny medieplattform som har ett modernare utseende och användargränssnittet. Denna nya infrastruktur innebär att Mavshack går från en Windows-baserad serverplattform till en mikro tjänst baserad plattform (Service-Oriented Architecture) som tillåter Mavshack att öka eller minska omfattningen av sina tjänster utan att behöva lägga till mer hårdvara (virtuella eller fysiska). Utvecklingsteamet har också designat medieplattformen så att den kan licensieras till andra användare om tillfälle uppstår. Genom denna strategi kommer Mavshack kunna skapa nya tjänster och funktioner i plattformen i en snabbare takt.

Ända sedan jag gick med i styrelsen för Mavshack i juni 2015 och blev VD i februari 2016 har jag kontinuerligt arbetat med att sänka kostnaderna, licensierat nytt innehåll samt hitta nya marknader för vår försäljning av prenumerationer. En stor besparing som vi gjorde under 2016 var att omförhandla det innehållsavtal vi hade med Viva Entertainment. Detta ledde till en förändring i vårt bibliotek genom att vi avslutade samarbetet med Viva Entertainment och samtidigt ingick ett nytt avtal med Pilipinas Global Network Limited, ett företag inom TV5 koncernen i Filippinerna. Denna förändring innebär att vi fokuserar mera på Sport, Nyheter och TV-serier än det bibliotek av Filippinska filmer som erbjöds via avtalet med Viva Entertainment. Via vår egen produktionskapacitet inom Ambient Media lanserade vi i slutet av 2016 "Skoolitz". Denna publiceras exklusivt på Mavshacks media plattform i syfte och målsättning att öka lojaliteten i den filippinska diasporan för att säkerställa aktiva och återkommande prenumeranter.

Huvuddelen av vår försäljning kommer genom de integrationer vi gör med stora företag inom telekommunikation. Det är inte länge sedan Mavshack startade sin första integration i Förenade Arabemiraten med Etisalat och. Under 2016 har ytterligare två företag integrerats i två nya länder genom Viva Bahrain och viva Kuwait. Dessa 4 integrationer är anledningen till den fantastiska tillväxt vi haft under 2016. Framförallt direktsänd sport har varit det som efterfrågats och konsumerats i dessa marknader. Ser vi framåt så vill vi ta denna framgång till flera länder. Efter räkenskapsårets utgång offentliggjorde vi ett strategiskt avtal med Ooredoo Group som banar väg för fler försäljningskanaler i flera länder. För att säkerställa rörelsekapital att fortsätta integration med fler parter i flera länder beslutade styrelsen, med stöd av det mandat man fick vid årsstämman den 17 maj 2016, att emittera aktier motsvarande 3,9 MSEK i enlighet med tidigare meddelad emissionsgaranti.

Vi ser nu fram emot att överträffa resultatet för 2016 och vi litar på att våra aktieägare kommer att fortsätta att stödja bolaget.

Rainier David,
VD Mavshack

24 februari 2017

Rapporten i sin helhet bifogas.

24 februari 2017

För mer information vänligen kontakta
VD Rainier David, Telefon 08 12451790
CFO Per-Olov Östberg, Telefon 08 12451790

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2017 kl. 08:45 CET.

Om Mavshack AB (publ)

Mavshack driver en global Internet-TV-tjänst med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen. Bolaget driver sin verksamhet på en egenutvecklad teknikplattform.

Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank