Mavshack - Årsredovisning för 2014 har offentliggjorts

Mavshacks årsredovisningen för 2014 finns nu tillgänglig på mavshack.se. Detta med anledning av att årsredovisningen för 2014 ingår i det prospekt som släpps senare idag. Därför har publiceringsdatumet för årsredovisningen ändrats från tidigare meddelade datum 15 april 2015 till dagens datum den 27 mars 2015. Först när Finansinspektionens godkännande offentliggörs under förmiddagen kommer prospektet att publiceras på mavshack.se.

Jämfört med Delårsrapport för kvartal 4 2014 så innehåller årsredovisningen följande omklassificeringar:

- Filmrättigheter har klassats som anläggningstillgångar istället för omsättningstillgångar vilket leder till att kostnaden i resultaträkningen omklassas från en direkt kostnad för såld tjänst till avskrivning av anläggningstillgångar. Ingen förändring på årets resultat.
- Resultat från andelar i koncernföretag har i koncernen omklassats från årets resultat i resultaträkningen till fria reserver i balansräkningen. Ingen förändring i eget kapital.
- Övriga skulder till kreditinstitut har redovisats netto i årsredoviningen och brutto i delårsrapporten vilket resulterar i en lägre balansomslutning (162 051 kr) i årsredovisningen.

Ovanstående omklassificeringar medför inte någon förändring i bolagets finansiella ställning. För detaljerad finansiell information se bolagets Årsredovisning för 2014 på www.mavshack.se.

27 mars, 2015

Om Mavshack AB (publ)

Mavshack driver en av världens snabbast växande Internet-TV-tjänster med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen.

Mavshack AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se.


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank