REG
Athanase Innovation AB byter likviditetsgarant till Carnegie Investment Bank AB Athanase Innovation AB har sagt upp likviditetsgarantuppdraget med Erik Penser och har utsett Carnegie Investment Bank AB till ny likviditetsgarant för bolagets aktier på Nasdaq...
REG
Athanase Innovation AB kallar till extra bolagsstämma och föreslår bland annat att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier Styrelsen för Athanase Innovation AB har beslutat att kalla till extra bolagsstämma tisdagen den 12 december 2023. Styrelsen har föreslagit att stämman beslutar om minskning av a...
REG MAR
Delårsrapport kvartal 3, 1 juli - 30 september 2023 Juli - september 2023 • Nettoomsättning uppgick till 3,5 Mkr (3,1). • Värdeförändring från värdepapper uppgick till 6,0 Mkr (-17,9). • Rörelseresultatet uppgick till -15,4 Mkr (...
REG
Syntetiska återköp av egna aktier i Athanase Innovation Den 24 augusti 2023 informerade Athanase Innovation AB ("Athanase Innovation") att dess styrelse beslutat att använda det bemyndigande för syntetiska återköp av egna aktier som b...
REG MAR
Athanase Innovation AB har beslutat att utnyttja bemyndigandet om syntetiska återköp av aktier Styrelsen i Athanase Innovation AB har beslutat att ingå ett så kallat swapavtal med Pareto Securities AB, i syfte att genomföra syntetiska återköp av Athanase Innovations egna a...
REG
Kommuniké från extra bolagsstämma i Athanase Innovation AB den 16 augusti 2023 Athanase Innovation AB höll under onsdagen den 16 augusti 2023 extra bolagsstämma. Nedan huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hän...
REG
Athanase Innovation AB kallar till extra bolagsstämma och föreslår att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier Styrelsen för Athanase Innovation AB har beslutat att kalla till extra bolagsstämma onsdagen den 16 augusti 2023. Styrelsen för Athanase Innovation AB har föreslagit att stämman...
REG MAR
Delårsrapport kvartal 2, 1 april - 30 juni 2023 APRIL - JUNI 2023 • Nettoomsättning uppgick till 0,0 Mkr (3,0). • Värdeförändring från värdepapper uppgick till 1,9 Mkr (-38,0). • Rörelseresultatet uppgick till -22,0 Mkr (-55,...
REG
Syntetiska återköp av egna aktier i Athanase Innovation Den 1 juni 2023 informerade Athanase Innovation AB ("Athanase Innovation") att dess styrelse beslutat att använda det bemyndigande för syntetiska återköp av egna aktier som beslu...
REG MAR
Athanase Innovation AB har beslutat att utnyttja bemyndigandet om syntetiska återköp av aktier Styrelsen i Athanase Innovation AB har beslutat att ingå ett så kallat swapavtal med Pareto Securities AB, i syfte att genomföra syntetiska återköp av Athanase Innovations egna a...
AIF-REGISTRERING MEDDELAD AV FI Finansinspektionen har meddelat beslut om att registrera de bolag som är avsedda att förvalta Athanase Innovations andra fond som interna AIF-förvaltare. PETER LAVESON, VD, KOMME...
REG
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ATHANASE INNOVATION AB DEN 10 MAJ 2023 Athanase Innovation AB höll under onsdagen den 10 maj 2023 sin årsstämma. Nedan huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas til...
REG MAR
DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1, 1 JANUARI - 31 MARS 2023 JANUARI - MARS 2023 • Nettoomsättning uppgick till 0,0 Mkr (-1,4). • Värdeförändring från värdepapper uppgick till 10,9 Mkr (-7,9). • Rörelseresultatet uppgick till -14,5 Mkr (-...
REG
ATHANASE INNOVATION AB PUBLICERAR ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2022 Athanase Innovations årsredovisning har idag publicerats på bolagets hemsida via nedanstående länk samt i bifogad fil. https://www.athanaseinnovation.com/en/shareholders/financia...
REG
ATHANASE INNOVATION AB KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA Styrelsen för Athanase Innovation AB har beslutat att kalla till årsstämma onsdagen den 10 maj 2023. Styrelsen för Athanase Innovation AB har bland annat föreslagit att stämman b...
AIF-REGISTRERING MEDDELAD AV FI Finansinspektionen har meddelat beslut om att registrera de bolag som är avsedda att förvalta Athanase Innovations första fond som interna AIF-förvaltare.  PETER LAVESON, VD, KOM...
REG MAR
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022 OKTOBER - DECEMBER 2022 • Nettoomsättning uppgick till 1,7 mkr (3,4 mkr). • Värdeförändring från värdepapper uppgick till 12,0 mkr (1,7 mkr). • Rörelseresultatet uppgick till -1...
FÖRSÄLJNING AV OPTION Athanase Innovation har genom dotterbolag ingått en överenskommelse med Celina Fondförvaltning som innebär att Athanase Innovation säljer innehavd option gällande förvaltningsrät...

Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB