Pressmeddelanden

REG MAR
Delårsrapport kvartal 2, 1 april - 30 juni 2024 April - juni 2024 • Nettoomsättning uppgick till 0,8 Mkr (0,0). • Värdeförändring från värdepapper uppgick till 16,8 Mkr (1,9). • Rörelseresultatet uppgick till -15,4 Mkr (-22,0...
REG MAR
Athanase Innovation AB har beslutat att utnyttja bemyndigandet om syntetiska återköp av aktier Styrelsen i Athanase Innovation AB har beslutat att ingå ett så kallat swapavtal med Pareto Securities AB, i syfte att genomföra syntetiska återköp av Athanase Innovations egna a...
REG
Kommuniké från Athanase Innovation AB:s årsstämma den 8 maj 2024 Athanase Innovation AB höll under onsdagen den 8 maj 2024 sin årsstämma. Nedan huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till...
REG MAR
Delårsrapport kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2024 Januari - mars 2024 • Nettoomsättning uppgick till 35,4 Mkr (0,0). • Värdeförändring från värdepapper uppgick till 32,0 Mkr (10,9). • Rörelseresultatet uppgick till 19,8 Mkr (-1...
REG
Athanase Innovation AB publicerar årsredovisningen för 2023 Athanase Innovations årsredovisning har idag publicerats på bolagets hemsida via nedanstående länk samt i bifogad fil. https://www.athanaseinnovation.com/en/shareholders/financia...
REG
Athanase Innovation AB kallar till årsstämma Styrelsen för Athanase Innovation AB har beslutat att kalla till årsstämma onsdagen den 8 maj 2024. Styrelsen för Athanase Innovation AB har bland annat föreslagit att stämman be...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB