REG MAR
Delårsrapport kvartal 2, 1 april - 30 juni 2024 April - juni 2024 • Nettoomsättning uppgick till 0,8 Mkr (0,0). • Värdeförändring från värdepapper uppgick till 16,8 Mkr (1,9). • Rörelseresultatet uppgick till -15,4 Mkr (-22,0...
REG MAR
Athanase Innovation AB har beslutat att utnyttja bemyndigandet om syntetiska återköp av aktier Styrelsen i Athanase Innovation AB har beslutat att ingå ett så kallat swapavtal med Pareto Securities AB, i syfte att genomföra syntetiska återköp av Athanase Innovations egna a...
REG
Kommuniké från Athanase Innovation AB:s årsstämma den 8 maj 2024 Athanase Innovation AB höll under onsdagen den 8 maj 2024 sin årsstämma. Nedan huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till...
REG MAR
Delårsrapport kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2024 Januari - mars 2024 • Nettoomsättning uppgick till 35,4 Mkr (0,0). • Värdeförändring från värdepapper uppgick till 32,0 Mkr (10,9). • Rörelseresultatet uppgick till 19,8 Mkr (-1...
REG
Athanase Innovation AB publicerar årsredovisningen för 2023 Athanase Innovations årsredovisning har idag publicerats på bolagets hemsida via nedanstående länk samt i bifogad fil. https://www.athanaseinnovation.com/en/shareholders/financia...
REG
Athanase Innovation AB kallar till årsstämma Styrelsen för Athanase Innovation AB har beslutat att kalla till årsstämma onsdagen den 8 maj 2024. Styrelsen för Athanase Innovation AB har bland annat föreslagit att stämman be...
REG
Syntetiska återköp av egna aktier i Athanase Innovation Syntetiska återköp av egna aktier i Athanase Innovation Den 12 december 2023 informerade Athanase Innovation AB ("Athanase Innovation") att dess styrelse beslutat att använda det...
REG
Syntetiska återköp av egna aktier i Athanase Innovation Den 12 december 2023 informerade Athanase Innovation AB ("Athanase Innovation") att dess styrelse beslutat att använda det bemyndigande för syntetiska återköp av egna aktier som...
REG MAR
IVISYS erhåller en order på PalletAI Athanase Innovation AB:s helägda dotterbolag IVISYS har fått en order om 62,4 Mkr från iGPS. Bolaget är USA:s största tillverkare av platspallar och detta är den andra ordern frå...
REG
Syntetiska återköp av egna aktier i Athanase Innovation Den 12 december 2023 informerade Athanase Innovation AB ("Athanase Innovation") att dess styrelse beslutat att använda det bemyndigande för syntetiska återköp av egna aktier som...
REG
Syntetiska återköp av egna aktier i Athanase Innovation Den 12 december 2023 informerade Athanase Innovation AB ("Athanase Innovation") att dess styrelse beslutat att använda det bemyndigande för syntetiska återköp av egna aktier som...
REG
Kommuniké från extra bolagsstämma i Athanase Innovation AB den 8 mars 2024 Athanase Innovation AB höll extra bolagsstämma under fredagen den 8 mars 2024. Nedan huvudsakligt beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i beslutet hänvisa...
REG
Syntetiska återköp av egna aktier i Athanase Innovation Den 12 december 2023 informerade Athanase Innovation AB ("Athanase Innovation") att dess styrelse beslutat att använda det bemyndigande för syntetiska återköp av egna aktier som...
REG MAR
Bokslutskommuniké 2023 Oktober - december 2023 • Nettoomsättning uppgick till 15,8 Mkr (1,7). • Värdeförändring från värdepapper uppgick till 2,6 Mkr (12,0). • Rörelseresultatet uppgick till -27,3 Mkr...
REG
Athanase Innovation AB kallar till extra bolagsstämma med anledning av närståendetransaktion Styrelsen för Athanase Innovation AB har beslutat att kalla till extra bolagsstämma fredagen den 8 mars 2024. Styrelsen har föreslagit att stämman godkänner en Leo-överlåtelse av...
REG
Syntetiska återköp av egna aktier i Athanase Innovation Den 12 december 2023 informerade Athanase Innovation AB ("Athanase Innovation") att dess styrelse beslutat att använda det bemyndigande för syntetiska återköp av egna aktier som...
REG
Syntetiska återköp av egna aktier i Athanase Innovation Den 12 december 2023 informerade Athanase Innovation AB ("Athanase Innovation") att dess styrelse beslutat att använda det bemyndigande för syntetiska återköp av egna aktier som...
REG
Syntetiska återköp av egna aktier i Athanase Innovation Den 12 december 2023 informerade Athanase Innovation AB ("Athanase Innovation") att dess styrelse beslutat att använda det bemyndigande för syntetiska återköp av egna aktier som...

Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB