VD Mattias Rickardsson lämnar Link Prop Investment AB

Efter drygt sex år som VD för Link Prop Investment AB har Mattias Rickardsson informerat bolagets styrelse att han beslutat att lämna sin roll som VD.

Mattias Rickardsson har idag meddelat bolagets styrelse att han har beslutat att avgå som VD i Link Prop Investment AB.

-- Mattias har framgångsrikt lett Link Prop under de senaste sex åren, inklusive under COVID-19 pandemin, och lämnar efter sig ett bolag med en robust ställning. På styrelsens vägnar vill jag rikta ett stort tack till Mattias för hans betydelsefulla insatser för Link Prop säger Fredrik Österberg, styrelsens ordförande.

-- Det har varit sex spännande och produktiva år med Link Prop där vi gemensamt har arbetat aktivt med att utveckla fastigheten och möta våra hyresgäster. Mitt beslut att avgå som vd för Link Prop bygger på att jag har flera uppdrag som den senaste tiden har vuxit i omfattning och att jag därför inte har tiden som krävs för att vara vd i Link Prop säger Mattias Rickardsson.

Mattias kvarstår som VD till dess en ny VD har utsetts och han kommer även under en övergångsperiod att stå till Link Prop Investment AB:s förfogande i syfte att säkerställa en god överlämning.

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Mattias Rickardsson, vd
Telefon: 070-228 60 28
E-post: [email protected]

 

Fredrik Österberg, Styrelseordförande
Telefon: 018-19 49 50
E-post: [email protected]

Alternativt se bolagets hemsida: http://www.linkpropinvestment.se/

Denna information är sådan information som Link Prop Investment AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Link Prop Investments nyhetsdistributör Bequoted vid publicering av detta pressmeddelande.

Link Prop Investment AB (publ) aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser, [email protected] +46 8 545 271 00.

 


Om Link Prop Investment

Bolaget ska direkt eller indirekt äga  och förvalta fastigheter samt idka annan därmedförenlig verksamhet.

Webbplats
www.linkpropinvestment.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Link Prop Investment via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LINKAB ISIN-kod SE0006993804 Certified Adviser Wildeco

IR-Kontakt

Mattias Rickardsson VD [email protected] 070-228 60 28