Link Prop Investment publicerar årsredovisning avseende moderbolagets bokslut

Link Prop Investments årsredovisning avseende bokslut per 30 juni i moderbolaget finns nu tillgänglig på http://linkpropinvestment.se/.

Handelsinformation
Kortnamn på First North: LINKAB
Certified Adviser: Wildeco
Likviditetsgarant: Erik Penser Bankaktiebolag
ISIN-kod: SE0006993804

Stockholm den 14 augusti 2015

För ytterligare information, kontakta:
Caesar Åfors, VD
Link Prop Investment AB (publ)
Tel: 070-662 48 48
E-post: [email protected]


Om Link Prop Investment

Bolaget ska direkt eller indirekt äga  och förvalta fastigheter samt idka annan därmedförenlig verksamhet.

Webbplats
www.linkpropinvestment.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Link Prop Investment via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LINKAB ISIN-kod SE0006993804 Certified Adviser Wildeco

IR-Kontakt

Fredrik Österberg IR-kontakt [email protected] +46 18 19 49 50