MAR

Link Prop Investment (publ) har erhållit en uppsägning för avflytt av Veoneer Sweden AB

Link Prop Investment AB (publ) har fått en uppsägning för avflytt per 2023-12-31 av Veoneer Sweden AB.

Veoneer Sweden AB hyr knappt 5 200 kvm lokaler till en hyra på cirka 7,4 mkr plus normala tillägg. Lokalerna består idag av cirka 4 000 kvm kontor och cirka 1 200 kvm labblokaler.

Uthyrningsarbetet startas omedelbart och Link Prop påbörjar förhandlingar snarast om ingående av nya hyresavtal med ett antal parter som sedan tidigare har uttryckt intresse för delar av lokalerna.

Link Props VD Mattias Rickardsson kommenterar:

"Baserat på diskussioner med flera intressenter har vi goda förhoppningar att fylla de ytor som frigörs. Utifrån nya hyresgästers behov och önskemål ser vi också möjligheter att kunna genomföra värdehöjande investeringar i lokalerna."

"Med låg belåning, inga nuvarande vakanser och en bra kvarvarande mix av stabila hyresgäster står Link Prop fortsatt starkt i en orolig tid", avslutar Mattias Rickardsson.

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Mattias Rickardsson, vd
Telefon: 070-228 60 28
E-post: [email protected]
alternativt se bolagets hemsida: http://www.linkpropinvestment.se/


Link Prop Investment AB (publ) aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser,
[email protected] +46 8 545 271 00.

Denna information är sådan information som Link Prop Investment AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Link Prop Investments nyhetsdistributör Bequoted vid publicering av detta pressmeddelande.

Om Link Prop Investment

Bolaget ska direkt eller indirekt äga  och förvalta fastigheter samt idka annan därmedförenlig verksamhet.

Webbplats
www.linkpropinvestment.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Link Prop Investment via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LINKAB ISIN-kod SE0006993804 Certified Adviser Wildeco

IR-Kontakt

Fredrik Österberg IR-kontakt [email protected] +46 18 19 49 50