Link Prop Investment godkänns för handel på Nasdaq Stockholm First North

Link Prop Investment AB (publ) har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på Nasdaq Stockholm First North. Första handelsdag är 2 juli 2015.

Link Prop Investment är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Linköping Idédebatten 3 i Mjärdevi Science Park i Linköping. Fastigheten är belägen i teknikföretagsområdet Mjärdevi Science Park, direkt intill Linköpings universitet och drygt fem kilometer sydväst om centrala Linköping. Fastigheten kommer, i slutet av året, när pågående nyproduktion av en byggnad är färdig, att bestå av tre fullt uthyrda kontorsbyggnader. Tillsammans har byggnaderna en total uthyrningsbar area om 25 159 kvadratmeter. På fastigheten finns även 365 parkeringsplatser.

De största hyresgästerna är Ericsson och Autoliv.

Bolagsbeskrivning publiceras idag och finns tillgänglig på: www.linkpropinvestment.se

Handelsinformation
Kortnamn på First North: LINKAB
Certified Adviser: Wildeco
Likviditetsgarant: Erik Penser Bankaktiebolag
ISIN-kod: SE0006993804.

Stockholm den 25 juni 2015

För ytterligare information, kontakta:
Caesar Åfors, VD
Link Prop Investment AB (publ)
Tel: 070-662 48 48


Om Link Prop Investment

Bolaget ska direkt eller indirekt äga  och förvalta fastigheter samt idka annan därmedförenlig verksamhet.

Webbplats
www.linkpropinvestment.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Link Prop Investment via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LINKAB ISIN-kod SE0006993804 Certified Adviser Wildeco

IR-Kontakt

Fredrik Österberg IR-kontakt [email protected] +46 18 19 49 50