Link Prop Investment avtalar om refinansiering

Link Prop Investment AB har idag via dotterbolag tecknat avtal med SEB om en förlängning av befintligt lån samt en utökning av lånet med 10 miljoner kronor. Det nya lånet har en löptid till 2023-12-28 och med bättre räntevillkor sjunker räntekostnaderna något trots det högre lånebeloppet. Kostnaderna för refinansieringen som består av lösenkostnader för befintlig ränteswap samt ränteskillnadsersättning uppgår till 1,4 miljoner kronor och belastar fjärde kvartalet 2018.

För att finansiera pågående hyresgästanpassning till Veoneer samt säkerställa rörelsekapital för framtida projekt har lånebeloppet utökats med 10 miljoner kronor till 168,5 miljoner kronor. Det nya lånet har Stibor 90 dagar som räntebas och en marginal på 1,35 procent.

Som räntesäkring har en ränteswap på 75 procent av lånebeloppet motsvarande cirka 127 miljoner kronor tecknats till en fast ränta på 0,54 procent. Räntewapen har samma löptid som det nya lånet.

Tidigare lån och ränteswap hade en löptid till 2020-05-18 med Stibor 90 dagar som räntebas samt en marginal för lånet på 1,50 procent och för ränteswapen på 0,60 procent.

Linköping den 28 december 2018

Link Prop Investment AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mattias Rickardsson, vd, telefon: +46 70 2286028, e-mail: [email protected] alternativt se bolagets webbsida: www.linkpropinvestment.se

Link Prop Investment AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Linköping Idédebatten 3 i Mjärdevi Science Park i Linköping. Fastigheten är belägen i teknikföretagsområdet Mjärdevi Science Park, direkt intill Linköpings universitet och drygt fem kilometer sydväst om centrala Linköping. Link Prop Investment AB:s aktier är noterade på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Wildeco. 

Denna information är sådan information som Link Prop Investment AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning MAR. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanståendes kontaktpersons försorg, tid som ovan.


Om Link Prop Investment

Bolaget ska direkt eller indirekt äga  och förvalta fastigheter samt idka annan därmedförenlig verksamhet.

Webbplats
www.linkpropinvestment.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Link Prop Investment via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LINKAB ISIN-kod SE0006993804 Certified Adviser Wildeco

IR-Kontakt

Fredrik Österberg IR-kontakt [email protected] +46 18 19 49 50