Link Prop Investment Bokslutskommuniké 2017

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2017

  • Hyresintäkterna uppgick till 29 761 804 kr (27 817 794)
  • Driftsöverskottet uppgick till 22 797 333 kr (22 643 320)
  • Förvaltningsresultat uppgick till 17 757 440 kr (17 789 721)
  • Periodens resultat uppgick till 8 737 346 kr (8 826 608)
  • Resultat per aktie uppgick till 5,94 kr (6,00)

REDOGÖRELSE FÖR HALVÅRET 1 JULI - 31 DECEMBER 2017

  • Hyresintäkterna uppgick till 15 461 903 kr (13 814 200)
  • Driftsöverskottet uppgick till 11 817 654 kr (10 913 122)
  • Förvaltningsresultat uppgick till 9 295 578 kr (8 481 016)
  • Periodens resultat uppgick till 4 214 356 kr (3 948 242)
  • Resultat per aktie uppgick till 2,87 kr (2,69)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Med avstämningsdag den 16 januari, 18 april, 17 juli och 16 oktober 2017 delade bolaget ut 2 kronor per aktie och tillfälle.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
2018-01-01 tillträdde Mattias Rickardsson som VD för bolaget på konsultbasis genom ett avtal med Lidan konsult AB, samtidigt avgick Caesar Åfors som VD för bolaget. Med avstämningsdag 15/1 2018 delade bolaget ut 2 kr per aktie.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Årsstämma 2018: 9 maj 2018
Halvårsrapport 2018: 22 augusti 2018
Årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 publiceras vecka 13 och kommer finnas tillgänglig på bolagets hemsida.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 1 mars 2018

Link Prop Investment AB (publ)
Pontus Kågerman
Styrelseordförande

Stefan Davidson
Styrelseledamot

David Bergendahl
Styrelseledamot

Mattias Ricardsson
VD

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Mattias Rickardsson, VD
Telefon: +46 70 2286028, e-mail: [email protected]
alternativt se bolagets hemsida: www.linkpropinvestment.se.

Denna information är sådan information som Link Prop Investment är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande.

Link Prop Investments aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser.


Om Link Prop Investment

Bolaget ska direkt eller indirekt äga  och förvalta fastigheter samt idka annan därmedförenlig verksamhet.

Webbplats
www.linkpropinvestment.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Link Prop Investment via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LINKAB ISIN-kod SE0006993804 Certified Adviser Wildeco

IR-Kontakt

Fredrik Österberg IR-kontakt [email protected] +46 18 19 49 50