REG MAR
LC-Tec Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari - september 2023 Tredje kvartalet i sammandrag • Nettoomsättningen uppgick till 4,7 Mkr (3,1 Mkr). • Rörelseresultatet uppgick till -2,0 Mkr (-2,3 Mkr). • Resultatet efter finansiella kostnader...
REG
Omvandling av interimsaktier klar LC-Tec Holding AB (publ)s ("LC-Tec") nyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO4 avslutades den 22 september 2023. Bolagsverket har nu registrerat ärendet. Omvandling av i...
REG
LC-Tec erhåller första order inom nytecknat ramavtal LC-Tec Holding AB (publ) har genom dotterbolaget LC-Tec Displays AB, erhållit en order inom det nyligen undertecknade ramavtalet för utveckling av produkt inom applikationsområde...
REG MAR
LC-Tec tecknar nytt strategiskt viktigt ramavtal LC-Tec Holding AB (publ) har genom dotterbolaget LC-Tec Displays AB, sedan flera år tillbaka utvecklat sin unika teknik så att den kan nyttjas i flera applikationer för att få ut...
REG MAR
Utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 i LC-Tec Holding AB LC-Tec Holding AB  ("LC-Tec" eller "Bolaget") meddelar idag utfall av utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO4. Den 22 september avslutades nyttjandeperioden för teckningso...
REG
Sista dag för teckning av aktier med teckningsoptioner av serie TO4 i LC-Tec är idag, den 22 september 2023 LC-Tec Holding AB ("LC-Tec" eller "Bolaget") meddelar att idag, den 22 september 2023, är den sista dagen för teckning av teckningsoptioner av serie TO4. Varje TO4 ger innehavare...
REG
Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO4 i LC-Tec är idag, den 20 september 2023 LC-Tec Holding AB ("LC-Tec" eller "Bolaget") meddelar att idag, den 20 september 2023, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO4. Nyttjandeperioden för tec...
REG
LC-Tec PolarView®- eND tilldelas CineD Best-of-Show - Most Innovative Technology på IBC mässan Den ledande sidan för bevakning av kameranyheter, CineD.com , gav under gårdagen LC-Tec utmärkelsen "best of show" på IBC mässan i Amsterdam. 
REG
Idag inleds nyttjandeperioden för LC-Tec:s teckningsoptioner av serie TO4 Idag inleds nyttjandeperioden för LC-Tec:s teckningsoptioner av serie TO4
REG
Teckningskurs fastställd för teckningsoptioner av serie TO4, teckningsperiod inleds den 11 september 2023 Teckningskursen i LC-Tec Holding AB ("LC-Tec" eller "Bolaget") optionsserie TO4 har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor till 0,89 SEK per aktie. Anmälningsperiode...
Dala-Demokraten skriver om LC-Tec Dala-Demokraten har skrivit en artikel om LC-Tec med anledning av att  bolagets elektroniskt variabla ND filter används vid inspelningen av senaste Mission Impossible-filmen, Dea...
REG MAR
LC-Tec Holding AB publicerar delårsrapport för perioden april - juni 2023 Andra kvartalet i sammandrag • Nettoomsättningen uppgick till 7,3 Mkr (3,1 Mkr). • Rörelseresultatet uppgick till -2,4 Mkr (-4,9 Mkr). • Resultatet efter finansiella kostnader u...
REG MAR
LC-Tecs högteknologiska filter används i senaste Mission Impossible filmen Z CAM, en av de ledande producenterna av videokameror, använder LC-Tecs elektroniska ND-filter i sin eND modul. Resultatet av samarbetet kan bland annat ses i Mission Impossible...
REG MAR
Ökad produktivitet minskar kostnader för LC-Tec Under 2023 har LC-Tec ökat produktiviteten i den egna produktionen samt kommit att öka användning av underleverantörer. En effekt av detta har varit att det uppstått en övertalig...
REG
LC-Tec PolarView®- eND får högsta betyg på film-mässa i Hollywood, USA Under fredagen publicerades testresultat av LC-Tec PolarView®- eND filter för placering framför linsen, på en amerikansk mässa för professionell video i Hollywood. Testerna som g...
REG
Kommuniké från årsstämma LC-Tec Holding AB (publ) höll årsstämma den 11 maj 2023 i Borlänge. Nedan följer stämmans beslut i sammandrag. Till stämmans ordförande valdes Ingvar Andersson. Stämman beslutade...
REG
LC-Tec Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari - mars 2023 Första kvartalet i sammandrag • Nettoomsättningen uppgick till 5,6 Mkr (2,4 Mkr). • Rörelseresultatet uppgick till -3,1 Mkr (-2,6 Mkr). • Resultatet efter finansiella kostnader...
REG
Rättelse: LC-Tec Holding AB offentliggör årsredovisning för verksamhetsåret 2022 Rättelsen avser att uttalandet från revisor inte var bilagt i pressmeddelandet som publicerades 2022-04-27 klockan 09:59. LC-Tec Holding ABs årsredovisning med tillhörande revisi...

Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik.

Webbplats
www.lc-tec.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från LC-Tec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn LCT ISIN-kod SE0000619371