Pressmeddelanden

REG MAR
LC-Tec Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari - september 2023 Tredje kvartalet i sammandrag • Nettoomsättningen uppgick till 4,7 Mkr (3,1 Mkr). • Rörelseresultatet uppgick till -2,0 Mkr (-2,3 Mkr). • Resultatet efter finansiella kostnader...
REG
Omvandling av interimsaktier klar LC-Tec Holding AB (publ)s ("LC-Tec") nyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO4 avslutades den 22 september 2023. Bolagsverket har nu registrerat ärendet. Omvandling av i...
REG
LC-Tec erhåller första order inom nytecknat ramavtal LC-Tec Holding AB (publ) har genom dotterbolaget LC-Tec Displays AB, erhållit en order inom det nyligen undertecknade ramavtalet för utveckling av produkt inom applikationsområde...
REG MAR
LC-Tec tecknar nytt strategiskt viktigt ramavtal LC-Tec Holding AB (publ) har genom dotterbolaget LC-Tec Displays AB, sedan flera år tillbaka utvecklat sin unika teknik så att den kan nyttjas i flera applikationer för att få ut...
REG MAR
Utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 i LC-Tec Holding AB LC-Tec Holding AB  ("LC-Tec" eller "Bolaget") meddelar idag utfall av utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO4. Den 22 september avslutades nyttjandeperioden för teckningso...
REG
Sista dag för teckning av aktier med teckningsoptioner av serie TO4 i LC-Tec är idag, den 22 september 2023 LC-Tec Holding AB ("LC-Tec" eller "Bolaget") meddelar att idag, den 22 september 2023, är den sista dagen för teckning av teckningsoptioner av serie TO4. Varje TO4 ger innehavare...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2023 Bokslutskommuniké
Årsredovisning 2023 Årsredovisning

Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik.

Webbplats
www.lc-tec.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från LC-Tec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn LCT ISIN-kod SE0000619371