VD utökar sitt innehav i Kentima

Kent Nilsson, VD och huvudägare, har under det senaste halvåret utökat sitt totala innehav i Kentima Holding AB (publ), via Dewani AB, med 204 430 aktier och det senaste köpet som genomfördes i förra veckan omfattade 35 000 aktier.

Efter den senaste transaktionen äger Dewani AB totalt 7 794 430 aktier vilket motsvarar drygt 30 procent av aktierna i bolaget. Dessutom har Peter Ahlgren som valdes in som ny styrelsemedlem vid årsstämman i november 2015 under förra veckan köpt 25 000 aktier i bolaget.

Staffanstorp 2016-02-22

För mer information vänligen kontakta:
Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Om Kentima
Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automations- och säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security erbjuder vi marknaden sex olika produktområden. Våra produkter ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar produktiviteten inom olika typer av verksamheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken.

Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi säkerställer att våra produkter ständigt uppfyller marknadens krav på hög kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt inom säkerhet och automation.

Kentima Holding AB är noterat på NASDAQ First North. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB.
Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Produktområden Kentima AB

  • WideQuick® HMI/SCADA Software
  • Ethiris® Video Management Software
  • Oe Industrial Computers
  • Ethiris® Network Video Recorder
  • WideQuick® HMI Panel 
  • WideQuick® PSIM Software

Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB