Samarbetsavtal med Malthe Winje Automation

Kentima AB, dotterbolag till Kentima Holding AB (publ), har tillsammans med Malthe Winje Automation AB tecknat ett samarbetsavtal avseende försäljning av WideQuickprodukter från Kentima.

Malthe Winje Automation AB har sedan tidigare distribuerat industridatorer från Kentima till sitt nät av återförsäljare, främst systemintegratörer inom Fastighetsautomation. Nu utökas samarbetet betydligt genom att Malthe Winje Automation även kommer att marknadsföra och sälja programvaran WideQuick HMI/SCADA och operatörspanelerna WideQuick HMI Panel från Kentima. Det som föranleder det utökade samarbetet är den satsning Kentima gör inom Fastighetsautomation och att Kentima idag troligtvis har marknadens effektivaste och kraftfullaste verktyg för att skapa HMI/SCADA-applikationer inom Fastighetsautomation.

"Vi är väldigt glada att Malthe Winje Automation har valt att utöka samarbetet med Kentima. Våra produkter passar mycket bra in i det erbjudande som Malthe Winje Automation har till marknaden. Malthe Winje Automation är ett företag som fokuserar på att erbjuda kompletta lösningar inom Fastighetsautomation, ett område där vi naturligtvis ser WideQuick som det bästa alternativet", säger Kent Nilsson, VD Kentima.

"Kentima har lyckats fantastiskt bra med sin satsning inom Fastighetsautomation. Genom vårt utökade samarbete kommer vi att förstärka vårt erbjudande till alla systemintegratörer som arbetar med projekt inom Fastighetsautomation. För oss är det viktigt att vi levererar kostnadseffektiva produkter med hög kvalité som förenklar systemintegratörens arbete, allt detta lever Kentima och deras produkter upp till", säger Peter Appelfeldt, VD Malthe Winje Automation.

Om Malthe Winje Automation AB
Malthe Winje Automation AB marknadsför automations- och installationsprodukter på den svenska marknaden. En viktig och stor del av verksamheten är att erbjuda systemintegratörer produkter av hög kvalité som förenklar och effektiviserar projekt inom Fastighetsautomation. Det är också viktigt för bolaget att förse sina kunder med ett stort kunnande inom sina olika produktområden och ge kunderna en god service och support. Denna kombination av kvalitet och support gör bolagets kunder och partners konkurrenskraftiga på en marknad med höga kundkrav.

Staffanstorp 2016-11-18

För mer information vänligen kontakta:
Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2016 kl. 08:25 CET.

Om Kentima
Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automa- tions- och säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security erbjuder vi marknaden sex olika produktområ- den. Våra produkter ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar produktiviteten inom olika typer av verksamheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken.
Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi säkerställer att våra produkter ständigt uppfyller marknadens krav på hög kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt inom säkerhet och automation.

Kentima Holding AB är noterat på NASDAQ First North. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Produktområden Kentima AB
WideQuick® HMI/SCADA Software
Oe Industrial Computers
WideQuick® HMI Panel
Ethiris® Video Management Software
Ethiris® Network Video Recorder
WideQuick® PSIM Software


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB