Order på nya produkter inom affärsområdet Säkerhet

Kentima har redan fått ett flertal mindre order i anslutning till att bolagets nya produkter för videoövervakning blivit leveransklara. Efter ett omfattande utvecklingsarbete har Kentima flera nya produkter klara för omgående leverans, inom affärsområdet Säkerhet. Produkterna tillhör bolagets produktområde Ethiris NVR & NVC, Network Video Recorders and Network Video Clients och bolaget bedömer att dessa nya produkter kommer att vara en viktig del i den fortsatta tillväxten inom affärsområdet Säkerhet.

Kentima kan nu erbjuda marknaden ett komplett sortiment av serverdatorer, klientdatorer och mjukvaror för videoövervakning. Det nya breda produktsortimentet, tillsammans med produkternas unika egenskaper ger systemintegratören möjlighet att effektivt skapa attraktiva och kostnadseffektiva systemlösningar inom videoövervakning. Produkternas höga prestanda och kapacitet ökar bolagets affärsmöjligheter i större och krävande projekt, både i Sverige och internationellt.

Ethiris NVR-2 är en mycket kraftfull NVR med hög prestanda, kompakt format och internt lagringsutrymme, upp till 20 TB, vilket motsvarar en lagringskapacitet på c:a 20 000 timmars videolagring i Full HD format. Enheten kan ta emot information från upp till 64 övervakningskameror och lagra över 2 000 Full HD bilder/sekund, samtidigt som den kommunicerar med andra system och förser klientdatorer med videoinformation. Ethiris NVC-1 och NVC-2, båda klientdatorer med hög prestanda, utvecklade för presentation av video från en eller flera Ethiris NVR. Enheterna har möjlighet att visa video från 30 st Full HD kameror på en bildskärm med en total uppdatering på 750 bilder/sekund.

"Det känns fantastiskt roligt och tillfredställande att vi nu, efter ett omfattande och kostsamt utvecklingsarbete har alla våra nya säkerhetsprodukter klara för leverans. Bredden och kombinationen av våra olika säkerhetsprodukter, alla med hög prestanda, funktionalitet, flexibilitet och kvalité gör att vi idag har ett komplett och mycket attraktivt erbjudande. Vi ser redan ett stort intresse från marknaden och tror att våra nya produkter kommer att öka våra marknadsandelar", säger Kent Nilsson, VD Kentima.

Staffanstorp, 5 oktober 2017

För mer information vänligen kontakta:
Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)46-25 30 40 Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2017 kl. 08:45 CET.

Om Kentima
Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automations- och säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security erbjuder vi marknaden sex olika produktområden. Våra produkter ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar produktiviteten inom olika typer av verksamheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken. Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi säkerställer att våra produkter ständigt uppfyller marknadens krav på hög kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt inom säkerhet och automation.

Kentima Holding AB är noterat på NASDAQ First North. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Produktområden Kentima AB
WideQuick® HMI/SCADA Software
Oe Industrial Computers
WideQuick® HMI Panel
Ethiris® Video Management Software
Ethiris® Network Video Recorder
WideQuick® PSIM Software


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB