Lösen av teckningsoption Kentima Holding TO 1 B

Org.nr 556590-2151
Lösenperioden för Kentima Holdings teckningsoption TO 1 B löper mellan 15 oktober - 31 oktober 2016. En (1) teckningsoption Kentima Holding TO 1 B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Kentima Holding. Enligt villkoren för teckningsoption TO 1 B ska lösenpriset vara 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen under den period om tio bankdagar som slutar tio bankdagar innan första dagen i teckningsperioden, dock lägst 1,10 kronor och högst 2,00 kronor. Lösenkursen har i enlighet med detta bestämts till 1,10 kronor.

Utnyttjande av teckningsoptioner TO 1 B, direktregistrerade innehavare
Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner TO 1 B ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för lösen av Kentima Holding TO 1 B, så att den är emissionsinstitutet Aktieinvest tillhanda senast måndagen den 31 oktober 2016. Observera att även betalning för de nya aktierna ska vara Aktieinvest tillhanda senast den 31 oktober 2016, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Anmälningssedel kan laddas ner på:
a) Kentima Holdings hemsida www.kentima.com
b) Aktieinvests hemsida, www.aktieinvest.se
c) Emissionstorget, www.emtorget.se

Samtliga direktregistrerade innehavare får även vd-brev med information om lösen av teckningsoptioner Kentima Holding TO 1 B samt anmälningssedel hem i brevlådan.

Utnyttjande av teckningsoptioner TO 1 B, förvaltarregistrerade innehavare
Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner TO 1 B ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den 31 oktober 2016, då olika förvaltare har olika handläggningstider. Förvaltarregistrerade innehavare (dock ej de som har sitt innehav i en kapitalförsäkring) får även vd-brev med information om lösen av teckningsoptioner Kentima Holding TO 1 B hem i brevlådan.

Handel med Kentima Holding TO 1 B
De innehavare som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner TO 1 B rekommenderas att sälja dem på First North så att någon annan kan utnyttja teckningsoptionerna istället. Teckningsoptionen Kentima Holding TO 1 B handlas på First North till och med torsdagen den 27 oktober 2016. Teckningsoptioner som inte utnyttjas eller säljs förfaller och blir värdelösa.

Leverans av nya aktier
De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier (Kentima Holding IA). Därefter kommer de att tas upp till handel på First North så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart i slutet av november 2016.

Fullständiga villkor för Kentima Holding TO 1 B
Fullständiga villkor för Kentima Holding TO 1 B finns tillgängliga i det memorandum som styrelsen för Kentima Holding upprättade i samband med företrädesemissionen i juni 2015. Memorandumet kan laddas ner på:
a) Kentima Holdings hemsida, www.kentima.com
b) Emissionstorget, www.emtorget.se

ISIN-kod Kentima Holding TO 1 B
ISIN-kod för Kentima Holding TO 1 B är SE0007185806.

Kontaktuppgifter för eventuella frågor
Kontaktuppgifter till Kentima Holding respektive emissionsinstitutet Aktieinvest avseende frågor om lösen av teckningsoptioner:

Kentima Holding kontaktuppgifter
Telefon: 046 - 25 30 40
E-post: [email protected]

Aktieinvest kontaktuppgifter
Telefon: 08 - 506 517 95
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 oktober 2016.

Staffanstorp 2016-10-04

Styrelsen i Kentima Holding AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Om Kentima
Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automations- och säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security erbjuder vi marknaden sex olika produktområden. Våra produkter ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar produktiviteten inom olika typer av verksamheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken.
Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi säkerställer att våra produkter ständigt uppfyller marknadens krav på hög kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt inom säkerhet och automation.
Kentima Holding AB är noterat på NASDAQ First North. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Produktområden Kentima AB

  • Ethiris® Video Management Software
  • Ethiris® Network Video Recorder
  • WideQuick® PSIM Software
  • WideQuick® HMI/SCADA Software
  • Oe Industrial Computers
  • WideQuick® HMI Panel

Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB