REGMAR

KENTIMA tecknar ett viktigt samarbetsavtal med Fidelix Oy i Finland Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 2 mars 2021.

Avtalet är tecknat med Fidelix Oy i Finland och omfattar främst försäljning av licenser av Kentimas mjukvara WideQuick® HMI/SCADA och BMS-konceptet för Fastighetsautomation.

Avtalet omfattar även Kentimas övriga Egenutvecklade Produkter inom Fastighetsautomation såsom operatörspaneler, industridatorer och monitorer. Avtalet avser leveranser till alla bolag som ingår i Fidelix Group i de nordiska länderna. Den årliga försäljningsvolymen uppskattas inledningsvis till drygt 0,5 MSEK, för att därefter successivt öka och överstiga 1 MSEK per år. Utöver detta tillkommer det under första året en intäkt på 0,3 MSEK som avser ett inledande utvecklingsarbete.

"We are very excited to start this journey together. Kentima's impressive product range and the possibility to co-operate on development widens our possibilities to provide our customers the best possible solutions in building management systems and related services both in Finland and in Sweden.

The collaboration strongly supports Fidelix's vision of "smarter buildings for healthier future". In order to reduce the negative environmental impact of buildings and ensure optimal living and working indoor conditions we need innovative solutions to help achieve this", says Tero Kosunen, CEO of Fidelix Group.

"Vi är mycket glada över det nya samarbetsavtalet med Fidelix Oy, ett bolag med lång och gedigen erfarenhet inom Fastighetsautomation. Detta är ännu ett betydelsefullt avtal för oss inom området och ett viktigt erkännande av vår mjukvara WideQuick och vårt BMS-koncept. Med detta avtal gör vi ett viktigt inträde på den finska marknaden för Fastighetsautomation, där Fidelix är en stor och mycket kompetent aktör. Fidelix är även etablerat på den svenska marknaden med sitt bolag Fidelix Sverige AB och även här ser vi stora möjligheter till en ökad försäljning. Intresset för våra produkter inom Fastighetsautomation ökar kontinuerligt och vi ser mycket positivt på det nya samarbetet och de goda tillväxtmöjligheter vi ser inom Fastighetsautomation", säger Kent Nilsson, VD Kentima.

About Fidelix Group

Fidelix Group is a Nordic-originated company specializing in developing, manufacturing and commissioning Building Automation Systems and providing value added services to building owners. The turnover for Fidelix Group in 2020 was 51M€ with the help of over 360 employees. Fidelix Oy company registration number, 17702690.

För mer information vänligen kontakta:

Kent Nilsson, VD

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande

den 2 mars 2021 kl. 14:30 CET.

Om Kentima

Kentima utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska mjuk- och hårdvaruprodukter. Försäljningen sker främst till systemintegratörer som levererar system, produkter och lösningar inom Automations- och Säkerhetsbranschen. Produkternas huvudsakliga syfte är att effektivt övervaka och visualisera olika typer av information, t.ex. processövervakning, fastighetsautomation, videoövervakning och överordnade säkerhetssystem. Genom att använda produkter från Kentima får kunderna ett konkurrenskraftigt och framtidssäkert system som enkelt kan integreras med andra system och produkterna används över hela världen, inom allt från offentliga miljöer, infrastruktur, skolor, sjukhus, flygplatser, idrottsarenor till fastigheter, maskiner, gruvor och olika industrianläggningar. Produkternas höga kvalité, flexibilitet i kombination med flera unika egenskaper ger ett betydande mervärde för kunderna. Kentima har lång erfarenhet och hög produktkunskap inom båda branscherna och arbetar för en god tillväxt och lönsamhet.

Produktområden Kentima AB

· WideQuick® HMI/SCADA Software

· Oe Industrial Computers

· WideQuick® Operator Panels/Boxes

· Ethiris® Video Management Software

· Ethiris® NVR and Ethiris® NVC

· Ethiris® NVR-N Rack Solutions

· WideQuick® PSIM Software

· Kentima Holding AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

· Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

· Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefon: 040-20 02 50, e-mail: [email protected]


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB