REGMAR

KENTIMA tecknar betydelsefullt avtal för leverans av produkter för Fastighetsautomation Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 9 mars 2020

Avtalet är tecknat med Indoor Energy, en av bolagets systemintegratörer. Avtalet omfattar leverans av Kentimas egenutvecklade produkter för Fastighetsautomation såsom WideQuick HMI/SCADA, operatörspaneler, industridatorer och vårt koncept för Fastighetsautomation WideQuick BMS. Avtalet avser leveranser till bolag inom Indoor Energy koncernen med en uppskattad volym på c:a 1,5 MSEK per år.

"Avtalet är betydelsefullt för Kentima ur många aspekter. Vi ser positivt på ett närmare och utökat samarbete med Indoor och den försäljningstillväxt av våra egenutvecklade produkter som avtalet möjliggör. Intresset för våra produkter inom Fastighetsautomation ökar kontinuerligt och vi ser avtalet som ännu en bekräftelse på att vi är ett attraktivt val. Vi ser goda tillväxtmöjligheter framöver inom Fastighetsautomation och avtalet är också viktigt för vår fortsatta satsning inom området. Indoor är ett rikstäckande och väletablerat företag i branschen som jag anser ligger i framkant inom Fastighetsautomation, så samarbetet känns både inspirerande och väldigt spännande," säger Kent Nilsson, VD Kentima.

Kentimas koncept för Fastighetsautomation, WideQuick BMS ger användaren stora möjligheter att välja systemuppbyggnad och systemintegratörerna ges stor flexibilitet att konfigurera systemet enligt slutkundens önskemål, jämfört med flera konkurrerande system på marknaden. Fastighetsägaren får ett öppet system som i stort sett är oberoende av fabrikat på PLC och styrsystem. WideQuick BMS kan anslutas till övrig befintlig utrusning och andra fabrikat av befintliga styrsystem såsom exempelvis ABB, Beckhoff, Honeywell, Saia, Schneider, Siemens, Wago m.fl. Fastighetsägaren får ett effektivt, driftsäkert och flexibelt övervakningssystem som tillsammans med övrig utrustning minskar kostnaderna för värme, ventilation, luftkonditionering och flera andra system.

Indoor Energy är verksamt inom samtliga områden kring inomhusklimat. Deras metod utgår från en helhetssyn där kyla, värme, ventilation och styr- och reglerteknik samverkar. Indoor-koncernen har 180 anställda på sina 9 kontor i Sverige och omsätter 300 MSEK fördelat på 1000 kunder. Indoor Energy tar också fram den av marknaden omtyckta Energihandboken med 250 tips på hur man kan spara energi i fastigheter.

För mer information vänligen kontakta:

Kent Nilsson, VD

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den

9 mars 2020 kl. 17:18 CET.

Om Kentima

Kentima utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska mjuk- och hårdvaruprodukter. Försäljningen sker främst till systemintegratörer som levererar system, produkter och lösningar inom Automations- och Säkerhetsbranschen. Produkternas huvudsakliga syfte är att effektivt övervaka och visualisera olika typer av information, t.ex. processövervakning, fastighetsautomation, videoövervakning och överordnade säkerhetssystem. Genom att använda produkter från Kentima får kunderna ett konkurrenskraftigt och framtidssäkert system som enkelt kan integreras med andra system och produkterna används över hela världen, inom allt från offentliga miljöer, infrastruktur, skolor, sjukhus, flygplatser, idrottsarenor till fastigheter, maskiner, gruvor och olika industrianläggningar. Produkternas höga kvalité, flexibilitet i kombination med flera unika egenskaper ger ett betydande mervärde för kunderna. Kentima har lång erfarenhet och hög produktkunskap inom båda branscherna och arbetar för en god tillväxt och lönsamhet.

Produktområden Kentima AB

· WideQuick® HMI/SCADA Software

· Oe Industrial Computers

· WideQuick® Operator Panels/Boxes

· Ethiris® Video Management Software

· Ethiris® NVR and Ethiris® NVC

· Ethiris® NVR-N Rack Solutions

· WideQuick® PSIM Software

· Kentima Holding AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

· Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

· Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefon: 040-20 02 50, e-mail: [email protected]


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB