REG

KENTIMA lanserar WideQuick® BMS 8.0

Med WideQuick® Building Management System 8.0 befäster Kentima sin position som ett av de marknadsledande företagen inom det här segmentet. WideQuick® BMS 8.0 innehåller mängder av nya, attraktiva och användbara funktioner som används för att skapa en ännu effektivare övervakning av allt ifrån enskilda fastigheter till mycket stora fastighetsbestånd.

WideQuick® BMS från Kentima är ett mycket kraftfullt och konkurrenskraftigt koncept som används inom Fastighetsautomation av systemintegratörer och konsulter för att skapa driftssäkra övervakningssystem som sedan används av fastighetsägare och fastighetsförvaltare.

Konceptet innehåller tre grundprojekt med tillhörande objektsbibliotek; WideQuick® HVAC HMI, WideQuick® BMS HMI och WideQuick® BMS SCADA. WideQuick® BMS är ett väletablerat och komplett system som används för att tillgodose att viktig, miljöeffektiv, säker och flexibel övervakning och styrning av allt från enskilda fastigheter till mycket stora fastighetsbestånd upprätthålls.

Vill du läsa mer om WideQuick® BMS kan du ladda ner broschyren här

Pressansvarig:

Kent Nilsson, VD

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 24 februari 2022

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari kl. 11:45 CET.

[email protected]

www.kentima.se

Om Kentima

Kentima utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska mjuk- och hårdvaruprodukter. Försäljningen sker främst till systemintegratörer som levererar system, produkter och lösningar inom Automations- och Säkerhetsbranschen. Produkternas huvudsakliga syfte är att effektivt övervaka och visualisera olika typer av information, t.ex. processövervakning, fastighetsautomation, videoövervakning och överordnade säkerhetssystem. Genom att använda produkter från Kentima får kunderna ett konkurrenskraftigt och framtidssäkert system som enkelt kan integreras med andra system och produkterna används över hela världen, inom allt från offentliga miljöer, infrastruktur, skolor, sjukhus, flygplatser, idrottsarenor till fastigheter, maskiner, gruvor och olika industrianläggningar. Produkternas höga kvalité, flexibilitet i kombination med flera unika egenskaper ger ett betydande mervärde för kunderna. Kentima har lång erfarenhet och hög produktkunskap inom båda branscherna och arbetar för en god tillväxt och lönsamhet.

Produktområden Kentima AB

· WideQuick® HMI/SCADA Software

· Oe Industrial Computers

· WideQuick® Operator Panels/Boxes

· Ethiris® Video Management Software

· Ethiris® NVR and Ethiris® NVC

· Ethiris® NVR-N Rack Solutions

· WideQuick® PSIM Software

· Kentima Holding AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

· Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

· Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefon: 040-20 02 50, e-mail: [email protected]


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB