Kentima ingår avtal med SECITS för leveranser av säkerhetsprodukter

Avtalet innebär att Kentima kommer att leverera sin mjukvara för videoövervakning, Ethiris VMS, och andra säkerhetsprodukter till SECITS Sweden AB. Produkterna kommer att integreras som en central del i SECITS plattform för IT-baserade säkerhetstjänster.

SECITS kommer att erbjuda Kentimas mjukvara Ethiris® VMS som en molntjänst. Detta innebär att Kentimas kunder kommer att få ännu fler möjligheter att välja önskad systemlösning för sin videoövervakning.

Kent Nilsson, VD på Kentima, bedömer att leveranserna av säkerhetsprodukter till SECITS kommer att leda till ökade intäkter redan under 2017 även om det inte finns ett kvantifierbart ordervärde vid avtalsskrivandet.

SECITS är ett IT-bolag som utvecklar teknik för att administrera säkerhetslösningar och business intelligence. SECITS erbjuder kameraövervakning, banksäkerhet och processövervakning via sin IT-baserade säkerhetstjänst installerad i en egen modern drifthall för säker övervakning samt egen molntjänst. Kunderna erbjuds säkerhetslösningar med den senaste tekniken eftersom SECITS enbart arbetar med de bästa leverantörerna.

"Att vi nu får möjlighet att erbjuda Kentimas attraktiva produkter och mjukvara till marknaden med tjänsteleverans från vår datadrifthall i Kramfors samt lokalt mot kunder inom både säkerhet och automation känns mycket bra. Vi är imponerade över alla möjligheter som vi och våra kunder får tillgång till med Kentimas videoövervakningsmjukvara Ethiris. Vi är mycket glada över avtalet och vi fortsätter att investera i modern teknik och utveckling av IoT lösningar där tex VSaaS (Video Surveillance as a Service) är ett viktigt område som ständigt växer", säger Hans Molin, VD på SECITS.

"Vi är mycket glada över att SECITS valt Kentima som leverantör av avancerade säkerhetsprodukter till deras IT-baserade säkerhetstjänster. Genom avtalet kommer kunderna på den svenska marknaden få tillgång till vår mjukvara Ethiris VMS som en molnlösning. Vi ser SECITS som en mycket erfaren och kompetent samarbetspartner med hög kunskap om de krav som ställs på ett företag som levererar VSaaS", säger Kent Nilsson, VD på Kentima.

Staffanstorp, 24 oktober 2017

För mer information vänligen kontakta:
Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)46-25 30 40
Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2017 kl. 08:35 CET.

Om Kentima
Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automations- och säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security erbjuder vi marknaden sex olika produktområden. Våra produkter ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar produktiviteten inom olika typer av verksamheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken. Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi säkerställer att våra produkter ständigt uppfyller marknadens krav på hög kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt inom säkerhet och automation.

Kentima Holding AB är noterat på NASDAQ First North. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Produktområden Kentima AB
WideQuick® HMI/SCADA Software
Oe Industrial Computers
WideQuick® HMI Panel
Ethiris® Video Management Software
Ethiris® NVR and Ethiris® NVC
WideQuick® PSIM Software


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB