REGMAR

Kentima inför korttidsarbete för att minska påverkan av Covid-19

Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 30 april 2020

Kentima vidtog tidigt olika åtgärder för att minska riskerna för smitta av Covid-19. Stora delar av personalen har sedan mitten av mars utfört sitt arbete på distans hemifrån vilket har fungerat mycket bra. Den pågående Covid-19 pandemin har fram till och med slutet av april haft en marginell påverkan på bolagets omsättning och resultat. Under de senaste veckorna har vi emellertid sett en tydligt minskad orderingång av kundanpassade styrsystem från vår största kund och marknadsläget framöver bedöms som osäkert. Genom att bland annat införa korttidsarbete räknar vi med en mindre negativ påverkan på nettoresultatet.

Vi har de senaste månaderna haft en fortsatt hög aktivitet och effektivitet mot marknaden trots det rådande läget. Kundbesök och utbildningar har vi genomfört på distans med goda resultat och vi märker fortfarande en relativt hög aktivitet ute bland våra kunder och i deras projekt. Sammanfattningsvis har försäljningen av våra egenutvecklade produkter endast påverkats marginellt så här långt, men vi bedömer marknadsläget framöver som osäkert.

Som en följd av Covid-19 har vi under de senaste veckorna sett en tydligt minskad orderingång av kundanpassade styrsystem från vår största kund, som levererar utrustning till bl.a. gruvindustrin. För att minska de ekonomiska konsekvenserna och för att anpassa personalstyrkan efter det rådande marknadsläget har Kentima för avsikt att införa korttidsarbete för delar av personalen i enlighet med riksdagen beslut den 2 april 2020. Berörd personal kommer att arbeta 60 % eller mer från och med den 1 maj 2020.

Vi bedömer att den rådande situationen kommer att påverka omsättningen negativt för innevarande och kommande kvartal medan vi ser att de åtgärder vi nu vidtar ska medföra att vi endast får en mindre negativ påverkan på resultatet.

"Trots det rådande läget har vi en fortsatt positiv inställning till framtiden och långsiktigt ser vi en ökad efterfrågan på våra egenutvecklade produkter. Införandet av korttidsarbete för delar av personalen är en tillfällig åtgärd för att anpassa våra kostnader till det rådande marknadsläget och den minskade efterfrågan på kundanpassade styrsystem från vår största kund. Åtgärderna gäller tillsvidare men så fort läget har stabiliserats återgår vi till normal drift. Vi följer utvecklingen noga och anpassar våra åtgärder beroende på hur situationen utvecklas." säger Kent Nilsson, VD för Kentima.

Länk till pressmeddelande: https://www.kentima.com/sv-SE/Investerare/Press-Media

För mer information vänligen kontakta:

Kent Nilsson, VD

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2020 kl. 13:30 CET.

Om Kentima

Kentima utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska mjuk- och hårdvaruprodukter. Försäljningen sker främst till systemintegratörer som levererar system, produkter och lösningar inom Automations- och Säkerhetsbranschen. Produkternas huvudsakliga syfte är att effektivt övervaka och visualisera olika typer av information, t.ex. processövervakning, fastighetsautomation, videoövervakning och överordnade säkerhetssystem. Genom att använda produkter från Kentima får kunderna ett konkurrenskraftigt och framtidssäkert system som enkelt kan integreras med andra system och produkterna används över hela världen, inom allt från offentliga miljöer, infrastruktur, skolor, sjukhus, flygplatser, idrottsarenor till fastigheter, maskiner, gruvor och olika industrianläggningar. Produkternas höga kvalité, flexibilitet i kombination med flera unika egenskaper ger ett betydande mervärde för kunderna. Kentima har lång erfarenhet och hög produktkunskap inom båda branscherna och arbetar för en god tillväxt och lönsamhet.

Produktområden Kentima AB

· WideQuick® HMI/SCADA Software

· Oe Industrial Computers

· WideQuick® Operator Panels/Boxes

· Ethiris® Video Management Software

· Ethiris® NVR and Ethiris® NVC

· Ethiris® NVR-N Rack Solutions

· WideQuick® PSIM Software

· Kentima Holding AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

· Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

· Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefon: 040-20 02 50, e-mail: [email protected]


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB