Kentima Holding tidigarelägger publiceringen av Årsredovisning 2015/2016

Styrelsen för Kentima Holding AB (publ) ("Kentima" eller "Bolaget") har beslutat att tidigarelägga publiceringen av Årsredovisning 2015/2016, till den 14 oktober 2016. Tidigare datum för publicering av Årsredovisning 2015/2016, var den 20 oktober 2016.

 Bolaget tidigarelägger Årsredovisningen så den finns tillgänglig innan teckningsperioden (15 oktober-31 oktober) startar för Bolagets teckningsoptioner, TO 1 B, samt att den publiceras i god tid före Bolagets Årsstämma som hålls den 10 november 2016.

Staffanstorp 2016-09-15

För mer information vänligen kontakta:
Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Om Kentima
Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automations- och säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security erbjuder vi marknaden sex olika produktområden. Våra produkter ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar produktiviteten inom olika typer av verksamheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken.
Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi säkerställer att våra produkter ständigt uppfyller marknadens krav på hög kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt inom säkerhet och automation.

Kentima Holding AB är noterat på NASDAQ First North. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Produktområden Kentima AB

  • WideQuick® HMI/SCADA Software
  • Oe Industrial Computers
  • WideQuick® HMI Panel
  • Ethiris® Video Management Software
  • Ethiris® Network Video Recorder
  • WideQuick® PSIM Software

Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB