REG

Kentima Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning för 2022 Org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 20 april 2023

Årsredovisningen för Kentima Holding AB (publ) finns från och med idag den 20 april 2023 tillgänglig på bolagets hemsida.

En tryckt version kommer att distribueras per post till de aktieägare som önskar det. Årsredovisningen beställs via [email protected].

Årsredovisning Kentima Holding AB 2022 för nedladdning>>

För mer information vänligen kontakta:
Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april kl. 08:25 CET.

Om Kentima
Kentima utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska mjuk- och hårdvaruprodukter. Försäljningen sker främst till systemintegratörer som levererar system, produkter och lösningar inom Automations- och Säkerhetsbranschen. Produkternas huvudsakliga syfte är att effektivt övervaka och visualisera olika typer av information, t.ex. processövervakning, fastighetsautomation, videoövervakning och överordnade säkerhetssystem. Genom att använda produkter från Kentima får kunderna ett konkurrenskraftigt och framtidssäkert system som enkelt kan integreras med andra system och produkterna används över hela världen, inom allt från offentliga miljöer, infrastruktur, skolor, sjukhus, flygplatser, idrottsarenor till fastigheter, maskiner, gruvor och olika industrianläggningar. Produkternas höga kvalité, flexibilitet i kombination med flera unika egenskaper ger ett betydande mervärde för kunderna. Kentima har lång erfarenhet och hög produktkunskap inom båda branscherna och arbetar för en god tillväxt och lönsamhet.

Produktområden Kentima AB
· WideQuick® HMI/SCADA Software
· Oe Industrial Computers
· WideQuick® Operator Panels/Boxes
· Ethiris® Video Management Software
· Ethiris® NVR and Ethiris® NVC
· Ethiris® NVR-N Rack Solutions
· WideQuick® PSIM Software


Kentima Holding AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.
Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefon: 040-20 02 50, e-mail: [email protected]


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB