Kentima förnyar internationellt samarbetsavtal och planerar för en ny exportsatsning

Kentima har undertecknat ett förnyat samarbetsavtal med GKB Security Corporation i Taiwan. Det nya avtalet innebär att GKB kommer att köpa och distribuera produkter från Kentimas samtliga produktområden inom affärsområdet Säkerhet.

GKB är en internationell systemintegratör som fokuserar sin verksamhet mot att leverera projekt med avancerade säkerhetslösningar. Det nya avtalet innebär att GKB inledningsvis kommer att marknadsföra och sälja mjukvaran Ethiris VMS (Video Management System) och framöver även Ethiris NVR (Network Video Recorder) samt PSIM (Physical Security Information Management). GKB kommer, förutom egen projektverksamhet, även samarbeta med andra systemintegratörer och installatörer i Taiwan, Vietnam, Myanmar/Burma, Thailand, Kambodja, Filippinerna, Singapore, Malaysia och Indonesien.

Kentima bestämde under slutet av 2014 att koncentrera försäljningsarbetet till den svenska marknaden för att effektivare nå en hög tillväxt inom sina egenutvecklade produkter och öka marknadsandelarna nationellt. Kentima ändrade samtidigt sin affärsmodell från att sälja via distributörer till att sälja direkt till återförsäljare, d.v.s. systemintegratörer och installatörer. Detta visade sig vara ett lyckat koncept då Kentima haft en mycket god tillväxt inom båda sina affärområden sedan dess.

Kentima har fortsatt exportverksamheten i begränsad omfattning och främst underhållit och utvecklat befintliga internationella kunder och kontakter. Kentimas attraktiva produktportfölj har efterfrågats och uppmärksammats allt mer internationellt. Bolaget har därför påbörjat planeringen av en ny exportsatsning för att successivt återuppta den aktiva, offensiva och uppsökande exportverksamheten under 2018. Den nya satsningen kommer att ske gradvis och enligt bolagets nuvarande plan finansieras med befintliga medel.

"Kentima is a very important partner to us and the cooperation will strengthen our position as an international security integrator. GKB has the ambition to provide intelligent video analytics solutions along with Kentima video surveillance products and automation platform to make the world safer, by making security easier." säger Peter Cheng, CEO GKB Security Corporation.

"Vi är naturligtvis glada att GKB valt att göra en betydande satsning på att använda våra produkter i sina projekt inom säkerhet. Detta är både ett spännande och givande samarbete eftersom GKB är en erfaren och kunnig samarbetspartner med verksamhet i flera länder. Det nya samarbetsavtalet börjar generera intäkter under Q2 innevarande verksamhetsår och därefter kommer försäljningen att öka successivt." säger Kent Nilsson VD, Kentima Holding AB (publ).

Staffanstorp, 18 oktober 2017

För mer information vänligen kontakta:
Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)46-25 30 40
Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2017 kl. 10:30 CET.

Om Kentima
Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automations- och säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security erbjuder vi marknaden sex olika produktområden. Våra produkter ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar produktiviteten inom olika typer av verksamheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken.
Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi säkerställer att våra produkter ständigt uppfyller marknadens krav på hög kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt inom säkerhet och automation.

Kentima Holding AB är noterat på NASDAQ First North. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Produktområden Kentima AB
WideQuick® HMI/SCADA Software
Oe Industrial Computers
WideQuick® HMI Panel
Ethiris® Video Management Software
Ethiris® Network Video Recorder
WideQuick® PSIM Software


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB