Kentima får order från Consilium Säkerhet som avser utveckling av överordnat system för brandlarm

Efter att Kentima genomfört en framgångsrik förstudie åt Consilium Säkerhet har Kentima erhållit en order på ett utvecklingsarbete som innebär att Kentima ska utveckla och konfigurera en helt ny specifik WideQuick® applikation till Consilium Säkerhet. Den nya applikationen, bildar tillsammans med en WideQuick® PSIM licens en unik lösning, som ska användas som plattform i den nya generationen överordnade system för brandlarm som Consilium Säkerhet kommer erbjuda och leverera till marknaden.

Med det nya systemet kan Consilium Säkerhet leverera ett effektivt och flexibelt överordnat system för landbaserade brandlarm med flera nya funktioner, modernt och framtidssäkert fleranvändarsystem, konsekvent användar- gränssnitt, snabb åtkomst via webbläsare och krypterad kommunikation. Dessutom kan systemet enkelt integreras med andra säkerhetssystem som t.ex. videoövervakning, passagesystem och inbrottslarm för att skapa ett gemensamt användargränssnitt för användaren.

Ordervärdet på utvecklingsarbetet ligger inledningsvis på ca 0,5 Mkr. Beställningen innebär även att Kentima kommer sälja WideQuick PSIM licenser till Consilium Säkerhet för de överordnade system som Consilium Säkerhet levererar. Consilium Säkerhet är ett ledande företag inom brand- och säkerhetssystem och Kentima bedömer att försäljningen påverkas positivt både kort- och långsiktigt och därigenom stärker den goda tillväxten inom affärsområdet Säkerhet. Dessutom ser Kentima möjlighet till att samarbetet kommer leda till fler beställningar på utvecklingsarbete.

"Vårt samarbete med Kentima är en viktig del i den satsning vi gör för att möta våra kunders krav på bl.a. flexibla IoT lösningar. Med det nya systemet kan Consilium Säkerhet leverera en kostnadseffektiv, avancerad lösning, för stora kommuner till en mindre fastighetsägare", säger Joakim Bornhager, CXO / Project Manager på Consilium Säkerhet Syd.

"Vi är mycket glada över att Consilium Säkerhet beslutat använda WideQuick PSIM som plattform för sin nästa generation av överordnade system för brandlarm. Vi är stolta över att Consilium Säkerhet valt Kentima och det är ännu ett bevis för hur kraftfull mjukvara vi har utvecklat och som vi, tillsammans med krav från Consilium Säkerhet, förser med ytterligare ny funktionalitet. Vår förhoppning är att detta är början till ett långt och för oss båda framgångsrikt samarbete", säger Kent Nilsson, VD på Kentima.

Staffanstorp 2018-05-09

För mer information vänligen kontakta:

Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)46-25 30 40 Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2018 kl. 08:50 CET.

Om Kentima
Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automations- och säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security erbjuder vi marknaden sex olika produktområden. Våra produkter ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar produktiviteten inom olika typer av verksamheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken. Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi säkerställer att våra produkter ständigt uppfyller marknadens krav på hög kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt inom säkerhet och automation.

Kentima Holding AB är noterat på NASDAQ First North. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Produktområden Kentima AB
WideQuick® HMI/SCADA Software
Oe Industrial Computers
WideQuick® HMI Panel
Ethiris® Video Management Software
Ethiris® NVR and Ethiris® NVC
WideQuick® PSIM Software


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB