Kentima erhåller viktig exportorder

Kentima erhåller en viktig exportorder som avser leverans av bolagets mjukvara WideQuick® PSIM, Physical Security Information Management.

Kentima kommer att leverera WideQuick® PSIM-licenser och kompletterande utveckling av ny funktionalitet till en europeisk systemintegratör. Ordervärdet uppgår till 0,7 MSEK och leverans kommer att ske under Q2 och Q3, verksamhetsåret 2017/2018. Ordern kommer att levereras av dotterbolaget Kentima AB.

Mjukvaran WideQuick® PSIM utvecklas av Kentima och används för att skapa överordnade säkerhetssystem som övervakar en hel anläggning genom att kommunicera och sammanställa information från olika underordnade säkerhetssystem.

"Ordern är viktig för Kentima ur flera aspekter och är ännu ett erkännande på att våra mjukvaror håller en mycket hög kvalité. Då det är en säkerhetskritisk anläggning som ska övervakas och WideQuick® ska kommunicera med ett stort antal underordnade säkerhetssystem, ställs det mycket höga krav på mjukvaran. Vi är glada över att ha fått förtroendet och WideQuick® kommer i samband med detta tillföras ny och viktig funktionalitet i kommande versioner. Den här ordern ökar också våra möjligheter till fler liknande order i framtiden." säger Kent Nilsson VD, Kentima Holding AB (publ).

För mer information vänligen kontakta:

Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september 2017 kl. 11:30 CET.

Om Kentima 
Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automations- och säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security erbjuder vi marknaden sex olika produktområden. Våra produkter ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar produktivit eten inom olika typer av verksamheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken. Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi säkerställer att våra produkter ständigt uppfyller marknadens krav på hög kvalitet, flexib ilitet och stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt inom säkerhet och automation.

Kentima Holding AB är noterat på NASDAQ First North. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Produktområden Kentima
WideQuick® HMI/SCADA Software
Oe Industrial Computers
WideQuick® HMI Panel
Ethiris® Video Management Software
Ethiris® Network Video Recorder
WideQuick® PSIM Software


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB