Kent Nilsson, VD, utökar sitt innehav i Kentima Holding, via Dewani

Dewani AB som är störst aktieägare i Kentima Holding AB har ökat sitt innehav med 25 000 aktier. Efter köpet äger Dewani AB totalt 6 090 000 aktier i Kentima Holding AB vilket motsvarar 51% av aktierna i bolaget. Under veckan har fler insynspersoner förvärvat aktier i Kentima Holding AB. Innehaven för bolagets insynspersoner finns publicerade på bolagets hemsida.

Dewani AB som är störst aktieägare i Kentima Holding AB har ökat sitt innehav med 25 000 aktier. Efter köpet äger Dewani AB totalt 6 090 000 aktier i Kentima Holding AB vilket motsvarar 51% av aktierna i bolaget. Under veckan har fler insynspersoner förvärvat aktier i Kentima Holding AB. Innehaven för bolagets insynspersoner finns publicerade på bolagets hemsida.

Kentima Holding AB (publ) publicerade sin Q1 rapport den 5 november och denna innehöll flera positiva signaler till marknaden, bl.a. om Kentima ABs omsättningstillväxt och om den goda utvecklingen på den internationella marknaden.

Staffanstorp 2014-11-14

För mer information vänligen kontakta:
Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Om Kentima
Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automations- och säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security erbjuder vi marknaden fyra olika produktområden. Våra produkter ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar produktiviteten inom olika typer av verkamheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken. Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi säkerställer att våra produkter ständigt upprätthåller marknadens krav på hög kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt inom säkerhet och automation.
Kentima är ett helägt dotterbolag till Kentima Holding AB som är noterat på NASDAQ Stockholm First North. Certified Adviser är Consensus Asset Management AB.

Kentimas produktområden:
· HMI/SCADA Software, WideQuick®
· Video Management Software, Ethiris®
· Industrial Computers, Oe
· Operator Panels, WideQuick® HMI Panel

Bifogade filer

kentima_press_141114.pdf

Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB