REGMAR

HALVÅRSRAPPORT Q1-Q2, juli - december 2019 för Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 13 februari 2020

Under andra kvartalet levererade bolaget en försäljningsökning inom sitt primära tillväxtområde, Egenutvecklade Produkter för Automation och Säkerhet, med 14 procent och försäljningen uppgick till 4 431 (3 899) KSEK. Koncernomsättningen uppgick till 12 537 (14 325 KSEK) och bruttovinsten nådde 5 783 KSEK vilket gav en bruttomarginal på 46 procent. EBITDA-resultatet uppgick till 1 020 (1 602) KSEK och rörelseresultatet före skatt uppgick till 130 (945) KSEK.

RAPPORTPERIOD, Q2 (oktober - december 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 12 537 (14 325) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 4 430 (4 165) KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 1 576 (1 464) KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 020 (1 602) KSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 130 (945) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 62 (912) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 064 (1 395) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till 215 (-1 417) KSEK.

RAPPORTPERIOD, Q1-Q2 (juli - december 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 22 865 (25 361) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 7 999 (7 530) KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 2 976 (2 664) KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 033 (2 959) KSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -741 (1 648) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till -860 (1 579) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 019 (4 226) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -585 (740) KSEK.
 • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 6 393 (6 983) KSEK inklusive en outnyttjad checkräkningskredit om 5 997 (5 600) KSEK.

Utdrag från VD HAR ORDET

"Våra satsningar på en förstärkt och utökad organisation, har de senaste kvartalen påverkat resultatutvecklingen negativt. Efter två kvartal med negativa rörelseresultat kan vi åter visa upp ett positivt rörelseresultat och ett EBITDA-resultat som nådde 1 020 KSEK.

Andra kvartalet innehåller flera positiva signaler inför framtiden och det känns tillfredställande att vi kan redovisa en tillväxt på 14 procent för våra Egenutvecklade Produkter även om våra tillväxtmål är högre. En viktig effekt som den ökade försäljningen av Egenutvecklade Produkter medförde var att koncernens bruttomarginal förbättrades till 46 procent, jämfört med 41 procent samma period föregående år.

Vi har under andra kvartalet intensifierat vår framtidssatsning och anställt en ny säljare inom affärsområdet Automation som utgår från vårt nyöppnade lokalkontor i Upplands Väsby."

Till Kentima Holding AB, Q1-Q2-rapport juli - december 2019

För mer information vänligen kontakta:

Kent Nilsson, VD

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2020 kl. 08:25 CET.

Om Kentima

Kentima utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska mjuk- och hårdvaruprodukter. Försäljningen sker främst till systemintegratörer som levererar system, produkter och lösningar inom Automations- och Säkerhetsbranschen. Produkternas huvudsakliga syfte är att effektivt övervaka och visualisera olika typer av information, t.ex. processövervakning, fastighetsautomation, videoövervakning och överordnade säkerhetssystem. Genom att använda produkter från Kentima får kunderna ett konkurrenskraftigt och framtidssäkert system som enkelt kan integreras med andra system och produkterna används över hela världen, inom allt från offentliga miljöer, infrastruktur, skolor, sjukhus, flygplatser, idrottsarenor till fastigheter, maskiner, gruvor och olika industrianläggningar. Produkternas höga kvalité, flexibilitet i kombination med flera unika egenskaper ger ett betydande mervärde för kunderna. Kentima har lång erfarenhet och hög produktkunskap inom båda branscherna och arbetar för en god tillväxt och lönsamhet.

Produktområden Kentima AB

· WideQuick® HMI/SCADA Software

· Oe Industrial Computers

· WideQuick® Operator Panels/Boxes

· Ethiris® Video Management Software

· Ethiris® NVR and Ethiris® NVC

· Ethiris® NVR-N Rack Solutions

· WideQuick® PSIM Software

· Kentima Holding AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

· Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

· Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefon: 040-20 02 50, e-mail: [email protected]


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB