REGMAR

FÖRNYAT AVTAL MELLAN KENTIMA OCH SANDVIK Kentima Holding, org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 30 juni 2023

Kentima och Sandvik förlänger ett redan långt samarbete med ett nytt avtal. Det senaste avtalet har löpt på sedan 2015 och har förlängts med två år i taget. Kentima har nu skrivit ett 5-års avtal med Sandvik Rock Processing Solutions. Det nya avtalet innebär att Kentima fortsätter leverera avancerad automationsutrustning i form av kompletta kundanpassade styr- och övervakningssystem till Sandviks konkrossar.

Det nya avtalet är mer omfattande än något tidigare avtal mellan Kentima och Sandvik och avser leverans av avancerad automationsutrustning till alla typer av konkrossar i Sandviks sortiment. Åtagandet är mycket betydelsefullt för Kentima och omfattar bland annat leverans av kundanpassade operatörsenheter som är baserade på Kentimas mjukvara WideQuick® HMI/SCADA samt hårdvara utvecklad av Kentima.

Sandvik är idag Kentimas största kund och även om avtalet inte innehåller ett direkt volymbaserat inköpsåtagande är avtalet ett exklusivt avtal som ger Kentima fortsatta leveranser till Sandvik under 5 år samt stora möjligheter att öka sin nuvarande försäljning till Sandvik. Avtalet innebär att nuvarande försäljningen till Sandvik bedöms öka med 2 - 3 MSEK årligen.

-Vi är otroligt stolta och glada för att Kentima har fått ett fortsatt förtroende att leverera avancerad automationsutrustning till Sandvik. Ett bolag som fortsätter ställa mycket höga krav på oss som leverantör, både vad gäller kvalité på våra produkter och vår leveranssäkerhet. Sandvik är en viktig och uppskattad kund för våra medarbetare och för oss som bolag och vi ser fram emot att få fortsätta bidra till Sandviks affär och utveckling under de kommande åren, säger Kent Nilsson, vd för Kentima.

Sandvik Rock Processing Solutions

Sandvik Rock Processing Solutions är ett affärsområde inom Sandvik-koncernen och en ledande leverantör av maskiner, verktyg, reservdelar, service och lösningar för krossning, sortering, rivning och demolering inom gruv- och infrastrukturindustrierna. Omsättningen 2022 var cirka 9,6 miljarder SEK och antalet anställda omkring 2 900.

För mer information vänligen kontakta:

Kent Nilsson, VD

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2023 kl. 15:50 CET.

Om Kentima

Kentima utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska mjuk- och hårdvaruprodukter. Försäljningen sker främst till systemintegratörer som levererar system, produkter och lösningar inom Automations- och Säkerhetsbranschen. Produkternas huvudsakliga syfte är att effektivt övervaka och visualisera olika typer av information, t.ex. processövervakning, fastighetsautomation, videoövervakning och överordnade säkerhetssystem. Genom att använda produkter från Kentima får kunderna ett konkurrenskraftigt och framtidssäkert system som enkelt kan integreras med andra system och produkterna används över hela världen, inom allt från offentliga miljöer, infrastruktur, skolor, sjukhus, flygplatser, idrottsarenor till fastigheter, maskiner, gruvor och olika industrianläggningar. Produkternas höga kvalité, flexibilitet i kombination med flera unika egenskaper ger ett betydande mervärde för kunderna. Kentima har lång erfarenhet och hög produktkunskap inom båda branscherna och arbetar för en god tillväxt och lönsamhet.

Produktområden Kentima AB

  • WideQuick® HMI/SCADA Software
  • Oe Industrial Computers
  • WideQuick® Operator Panels/Boxes
  • Ethiris® Video Management Software
  • Ethiris® NVR, Ethiris® NVC and Ethiris® NVP
  • Ethiris® NVRN Rack Solutions
  • WideQuick® PSIM Software

 

Kentima Holding AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefon: 040-20 02 50, e-mail: [email protected]


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB