REGMAR

DELÅRSRAPPORT Q1 (juli - september 2019) Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151

Under första kvartalet uppgick koncernomsättningen till 10 327 (11 036) KSEK och EBITDA-resultatet uppgick till 12 (1 357) KSEK. Bolagets egenutvecklade produkter inom Automation och Säkerhet hade en tillväxt på 4 procent, jämfört med samma kvartal föregående år, och uppgick till 2 959 KSEK. Kentima fortsätter sitt intensiva utvecklingsarbete och under Q1 lanserades ett nytt, och för framtiden viktigt produktområde, Ethiris NVR-N Rack Solutions. Ett av de första systemen levererades till Helsingborgs Hamn, en av Sveriges viktigaste knutpunkter för import och export.

RAPPORTPERIOD, Q1 (juli - september 2019)

  • Nettoomsättningen uppgick till 10 327 (11 036) KSEK.
  • Personalkostnaderna uppgick till -3 569 (-3 365) KSEK.
  • Övriga externa kostnader uppgick till -1 400 (-1 200) KSEK.
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 12 (1 357) KSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -871 (702) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till -922 (667) KSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -46 (2 831) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -800 (2 157) KSEK.
  • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 5 795 (6 807) KSEK inklusive en outnyttjad checkräkningskredit om 5 614 (4 007) KSEK.

Utdrag från VD HAR ORDET

"Tillsammans med våra kunder, d.v.s. systemintegratörer och OEM-företag som också är partner till oss, har vi under kvartalet fått beställningar och startat upp flera viktiga utvecklingsprojekt. Dessa projekt innebär att vi utför konfigurering av våra produkter så att kundens system får önskad funktionalitet. Utvecklingsprojekten tillför oss konsultintäkter och på längre sikt ser vi att de flesta projekten kommer att generera viktiga och betydande licensintäkter.

Ett nytt produktområde under Q1, ett nytt lokalkontor och flera nya säljare under Q2 och Q3, nya huvudversioner av våra mjukvaror WideQuick HMI/SCADA/PSIM och Ethiris VMS, lansering av en ny industridator- och operatörspanel-modell under Q3 samt flera intressanta kundprojekt kommer med stor sannolikhet påverka försäljningen av egenutvecklade produkter positivt de kommande kvartalen.

Verksamhetsårets första kvartal, juli-september, är traditionellt ett relativt svagt kvartal för Kentima eftersom det innehåller två semestermånader. Koncernomsättningen under Q1 påverkades av en vikande försäljning av kundanpassade styrsystem, som sker till vår största kund från Kentima Control R&D AB och där våra produkter ingår i de system som kunden säljer till gruvindustrin. Ökade kostnader för marknadsföring och personal i Kentima AB har också påverkat resultatutvecklingen under Q1."

Till Kentima Holding AB, Q1-rapport juli - september 2019>>

För mer information vänligen kontakta:

Kent Nilsson, VD

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande

den 14 november 2019 kl. 08:25 CET.

Om Kentima

Kentima utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska mjuk- och hårdvaruprodukter. Försäljningen sker främst till systemintegratörer som levererar system, produkter och lösningar inom Automations- och Säkerhetsbranschen. Produkternas huvudsakliga syfte är att effektivt övervaka och visualisera olika typer av information, t.ex. processövervakning, fastighetsautomation, videoövervakning och överordnade säkerhetssystem. Genom att använda produkter från Kentima får kunderna ett konkurrenskraftigt och framtidssäkert system som enkelt kan integreras med andra system och produkterna används över hela världen, inom allt från offentliga miljöer, infrastruktur, skolor, sjukhus, flygplatser, idrottsarenor till fastigheter, maskiner, gruvor och olika industrianläggningar. Produkternas höga kvalité, flexibilitet i kombination med flera unika egenskaper ger ett betydande mervärde för kunderna. Kentima har lång erfarenhet och hög produktkunskap inom båda branscherna och arbetar för en god tillväxt och lönsamhet.

Produktområden Kentima AB

· WideQuick® HMI/SCADA Software

· Oe Industrial Computers

· WideQuick® Operator Panels/Boxes

· Ethiris® Video Management Software

· Ethiris® NVR and Ethiris® NVC

· Ethiris® NVR-N Rack Solutions

· WideQuick® PSIM Software

· Kentima Holding AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

· Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

· Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefon: 040-20 02 50, e-mail: [email protected]


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB