Delårsrapport Q1 - Q2 (juli - dec 2015) för Kentima

Koncernens nettoomsättning ökade med 57 procent under Q2, jämfört med samma period föregående år, och uppgick till 9 016 (5 745) KSEK. Koncernens EBITDA-resultat uppgick under Q2 till 71 (-2 678) KSEK, en förbättring med 2 749 KSEK jämfört med samma period föregående år. Omsättningstillväxten av egenutvecklade produkter i dotterbolaget Kentima AB uppgick under Q2 till 148 procent, jämfört med samma period föregående år.

RAPPORTPERIOD Q2 (oktober-december)
· Nettoomsättningen uppgick till 9 016 (5 745) KSEK.
· Personalkostnaderna uppgick till 3 505 (4 296) KSEK.
· Övriga externa kostnader uppgick till 1 565 (2 395) KSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till -398 (-3 196) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till -447 (-3 214) KSEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -209 (-3 107) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -1 648 (-85) KSEK.

RAPPORTPERIOD Q1-Q2 (juli-december)
· Nettoomsättningen uppgick till 16 347 (13 260) KSEK.
· Personalkostnaderna uppgick till 6 508 (8 103) KSEK.
· Övriga externa kostnader uppgick till 2 631 (4 712) KSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till -956 (-5 581) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till -1 056 (-5 618) KSEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 785 (-4 763) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till 4 536 (-2 260) KSEK, vilket är relaterat till den nyemission som registrerades under Q1.
· Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 9 778 (7 233) KSEK inklusive en outnyttjad check- räkningskredit om 5 000 (3 787) KSEK.

BETYDANDE VERKSAMHETSHÄNDELSER Q1-Q2 (juli-december), DOTTERBOLAGEN
· Omsättningen i dotterbolaget Kentima AB uppgick under perioden till 9 506 (7 954) KSEK, en ökning med 19 procent jämfört med samma period föregående år. Försäljningen av egenutvecklade produkter i Kentima AB ökade med 82 procent jämfört med samma period föregående år. Försäljningen av egenutvecklade produkter i Kentima AB inkluderar WideQuick® HMI/SCADA, Ethiris® VMS, Ethiris® NVR, Industridatorer och Operatörspaneler.
· Omsättningen i dotterbolaget Kentima Control R&D AB uppgick under perioden till 12 237 (9 351) KSEK, en ökning med 31 procent jämfört med samma period föregående år.

Till delårsrapporten Q1-Q2, juli - dec 2015 >>

Staffanstorp 2016-02-12

För mer information vänligen kontakta:
Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Om Kentima
Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automations- och säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security erbjuder vi marknaden sex olika produktområden. Våra produkter ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar produktiviteten inom olika typer av verksamheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken. Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi säkerställer att våra produkter ständigt uppfyller marknadens krav på hög kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt inom säkerhet och automation.

Kentima Holding AB är noterat på NASDAQ First North. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Produktområden Kentima AB
· WideQuick® HMI/SCADA Software
· Oe Industrial Computers
· WideQuick® HMI Panel
· Ethiris® Video Management Software
· Ethiris® Network Video Recorder
· WideQuick® PSIM Software


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB