Pressmeddelanden

IndoKina Ventures nyemission registrerad hos Bolagsverket IndoKina Ventures AB (publ) ("IndoKina Ventures" eller "Bolaget") nyemission riktad till allmänheten och institutionella investerare i Sverige som genomfördes under juni är nu re...
IndoKina Ventures tillförs cirka 0,4 MSEK genom nyemission IndoKina Ventures AB (publ) ("IndoKina Ventures" eller "Bolaget") nyemission riktad till allmänheten och institutionella investerare i Sverige inbringade cirka 0,4 MSEK och tillf...
IndoKina Ventures förlänger teckningsperioden IndoKina Ventures styrelse ha beslutat förlänga teckningsperioden i pågående emission, som ursprungligen löpte mellan den 25 maj och den 7 juni, fram t o m den 15 juni. Detta då...
Visa fler pressmeddelanden

Finansiell kalender

Om IndoKina Ventures

Prenumerera

Få löpande information från IndoKina Ventures via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat