IndoKina Ventures nyemission registrerad hos Bolagsverket

IndoKina Ventures AB (publ) ("IndoKina Ventures" eller "Bolaget") nyemission riktad till allmänheten och institutionella investerare i Sverige som genomfördes under juni är nu registrerad hos Bolagsverket. Emissionen inbringade slutligen cirka 0,6 MSEK. Antalet aktieägare uppgår till ett 50- tal.

IndoKina Ventures eget kapital uppgår efter emissionen till cirka 2,7 MSEK. Bolaget har fram till idag genomfört tre (3) investeringar till ett bokfört värde om cirka 1,4 MSEK och har efter emissionen likvida medel och kortfristiga fordringar om cirka 1,3 MSEK och inga finansiella skulder.

Arbetet med att ansluta bolaget till Euroclear samt att notera IndoKina Ventures på BeQuoted:s OTC- lista, en inofficiell marknadsplats, kommer nu att slutföras snarast.

STOCKHOLM, SVERIGE, 21 augusti 2018

För mer information kontakta:
Olle Anderson, Styrelseordförande, [email protected]
Henrik von Essen, VD/CEO, [email protected]
IndoKina Ventures AB (publ) Tel 070-342 05 51

Om IndoKina Ventures

IndoKina Ventures AB (publ), ("IndoKina") 559136-5548, affärsidé är investera i mindre onoterade bolag i Vietnam och Kambodja exponerad mot växande privatkonsumtion, växande turism men även export med målsättning att bygga upp och utveckla en portfölj om fem till tio investeringar med en investeringshorisont på tre till fem år. Därefter skall portföljbolagen vara mogna för att avyttras, noteras eller delas ut till IndoKina Ventures aktieägare. IndoKina Ventures ägs till 47 % av ExeoTech Invest AB (publ) noterat på NGM-MTF (ETIN)


Om IndoKina Ventures

Prenumerera

Få löpande information från IndoKina Ventures via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat