Venture Valuations analys av bolagets utvecklingsprogram

Venture Valuation (Zürich) har på uppdrag av bolaget analyserat marknaden och värdet av bolagets utvecklingsprogram kring GT-002 för behandling av schizofreni vid tidpunkten för godkänd ansökan om kliniska studier. Analysen görs för två scenarier med olika omfattning av den eventuella marknadsexklusivitet som bestäms av befintligt patentskydd och ett utökat sådant baserat på nya patentansökningar. Bolaget önskar dela med sig av denna information då bakgrundsdata som den innehåller ligger till grund för det presentationsmaterial som bolaget delger aktieägare. Kommande bolagspresentationer genomförs på Hotel Scandic Anglais klockan 20.30 den 30e november och på Svenska ambassaden i Paris den 14e december (sök mer information kring eventen på www.gabather.com).

Gabather AB

Bert Junno, VD

E-post: [email protected] 

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år.


Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39